Time Code

Name of Person speaking

English subtitles added

Original language (verbatim)

01:00:00,12
01:00:04,21

Nissim Levi

Let me tell you about how Iran and Israel once were.

בוא אני אספר לך סיפור קטן
על מה זה היה ישראל ואיראן.

01:00:04,23
01:00:10,23

Nissim Levi

May 1978, the 30th anniversary
of Israel's Independence

מאי 1978, שלושים שנה למדינת ישראל,

01:00:11,00
01:00:15,17

Nissim Levi

and Israel decides to hold a film festival in Tehran.

אנחנו מחליטים לעשות איזה מין פסטיבל
סרטים בטהרן לקהילה היהודית במקום.

01:00:15,18
01:00:19,22

Nissim Levi

The main event was
the screening of "Operation Antebbe",

שהשיא של הפסטיבל הזה
זה הסרט הישראלי "מבצע יונתן",

01:00:19,24
01:00:23,15

Nissim Levi

the most famous Israeli film at the time

שהיה הסרט הכי מפורסם
באותו זמן בעולם,

01:00:23,24
01:00:27,03

Nissim Levi

which was also nominated for an Oscar.

ולפי דעתי אפילו מועמד
לפרס האוסקר.

01:00:27,23
01:00:33,18

Nissim Levi

We screen the film twice every night
on the embassy walls.

אנחנו מקרינים את הסרט הזה
על בניין השגרירות כל ערב פעמיים,

01:00:34,11
01:00:41,12

Nissim Levi

All around the building,
on the rooftops and the balconies,

ומסביב, על הבתים, על הגגות, מרפסות, חלונות,

01:00:41,14
01:00:46,03

Nissim Levi

thousands of Persians sit and watch the film.

אלפי פרסים
שיושבים ורואים את הסרט הזה.

01:00:46,15
01:00:50,09

Nissim Levi

Every time the Israeli Army
bursts into the terminal

וכל פעם שכוח צה"ל פורץ לטרמינל
ומחסל את המחבלים

01:00:50,11
01:00:55,14

Nissim Levi

and wipes out the Arab terrorists
you hear a roaring round of applause.

אתה שומע מחיאות כפיים סוערות.

01:00:55,16
01:01:00,02

Nissim Levi

And every time Yoni Netanyahu, the Israeli hero, dies,

וכל פעם שיוני נתניהו,
הגיבור הישראלי, מת,

01:01:00,15
01:01:07,19

Nissim Levi

you hear a big sigh from the audience,
and all the Persians start to cry.

אתה שומע מין "הו" כזה, ואחר כך כל הפרסים מתחילים לבכות,
ממש לבכות,

01:01:08,09
01:01:12,17

Nissim Levi

And you understand that everyone identifies with you.

ואתה מבין
שכולם מזדהים איתך לחלוטין

01:01:12,19
01:01:16,07

Nissim Levi

And you can do what ever you want in this city.

ואתה יכול לעשות בעיר הזאת
כאילו מה שאתה רוצה.

01:01:17,02
01:01:24,04

Nissim Levi

And five months later, you're thrown out
with your tail between your legs

וחמישה חודשים אחרי זה
אתה בורח מהעיר הזאת
בעור שיניך,
עם הזנב מקופל בין הרגליים

01:01:24,11
01:01:27,05

Nissim Levi

barely escaping.

ויוצא משם במזל בשלום,

01:01:27,22
01:01:32,18

Nissim Levi

And you realize
that you don't know anything.

ואתה מבין שאתה בעצם
לא מבין כלום. שום דבר.

01:01:53,02
01:01:57,20

VO - Dir. Dan Shadur

In the 60's and 70's, thousands of Israelis
join tens of thousands of Americans and Europeans

בשנות השישים והשבעים אלפי ישראלים
מצטרפים לעשרות אלפי אמריקאים ואירופאים

01:01:57,22
01:02:01,17

VO - Dir. Dan Shadur

who come to Iran to do business
with the Shah's regime.

שמגיעים לאיראן כדי לעשות עסקים
עם משטרו של השאה.

01:02:02,11
01:02:06,12

VO - Dir. Dan Shadur

The Iranian dictator invests billions to
make Iran a regional power,

הדיקטטור האיראני משקיע מיליארדים
כדי להפוך את איראן למעצמה אזורית,

01:02:06,20
01:02:09,20

VO - Dir. Dan Shadur

and Israel is desperate for a friend
in the Middle East.

וישראל נואשת לחבר במזרח התיכון.

01:02:13,10
01:02:15,05

VO - Dir. Dan Shadur

The relations are kept a secret,

היחסים בין המדינות סודיים,

01:02:15,07
01:02:20,04

VO - Dir. Dan Shadur

but the Israeli embassy in Tehran hosts
lavish receptions for local government officials.

אבל בשגרירות הישראלית בטהרן נערכות קבלות פנים מפוארות
לבכירים מהשלטון.

01:02:20,11
01:02:23,15

VO - Dir. Dan Shadur

Not far, hundreds of children attend
the Israeli school

לא רחוק משם מאות ילדים
לומדים בבית ספר ישראלי

01:02:23,22
01:02:28,17

VO - Dir. Dan Shadur

and EL AL offers daily flights
between Tel Aviv and Tehran.

ובמשרדי אל על במרכז העיר מציעים
טיסות יומיות בין טהרן לתל אביב.

01:02:34,18
01:02:37,03

VO - Dir. Dan Shadur

Through the lens of their 8mm cameras,

מבעד למצלמות 8 המ"מ שלהם

01:02:37,05
01:02:39,20

VO - Dir. Dan Shadur

the Israelis' lives look like a dream.

החיים של הישראלים
נראים כמו חלום

01:02:39,24
01:02:44,13

VO - Dir. Dan Shadur

It's hard to believe that in Iran,
Israel's arch enemy,

וקשה להאמין שדווקא באיראן,
האויבת הגדולה של מדינת ישראל,

01:02:44,18
01:02:49,11

VO - Dir. Dan Shadur

so many Israelis felt so much at home.

חיו כל כך הרבה ישראלים,
כשהם מרגישים בה
יותר טוב מאשר בבית.

01:02:51,11
01:02:53,04

Ofer Nimrodi

I was born in Iran,

נולדתי באיראן,

01:02:53,06
01:02:57,08

Ofer Nimrodi

but not because my parents
were Persian.

אבל לא נולדתי באיראן
כי הוריי הם פרסים.

01:02:57,10
01:03:02,05

Ofer Nimrodi

I was born in Iran because my father
was on a mission.

נולדתי באיראן מפני שאבא שלי
היה בשליחות.

01:03:02,07
01:03:08,19

Ofer Nimrodi

He began his career
in the Mossad as a spy.

הוא התחיל את הקריירה
המקצועית שלו באגף המודיעין ובמוסד כמרגל.

01:03:08,23
01:03:14,04

Ofer Nimrodi

At some point, unofficial diplomatic relations
were established between the Shah, Iran,

באיזשהו שלב
נכונים יחסים דיפלומטיים לא רשמיים בין השאה, איראן,

01:03:14,06
01:03:16,17

Ofer Nimrodi

and the State of Israel.

ובין מדינת ישראל.

01:03:16,19
01:03:19,14

Ofer Nimrodi

My father was appointed
Military Attache in Tehran.


ואבא שלי מתמנה להיות
נספח צה"ל בטהרן.

01:03:21,23
01:03:25,03

Ofer Nimrodi

He turned Israel and Iran into great friends,

והוא הופך
את ישראל ואיראן לידידות,

01:03:25,05
01:03:34,19

Ofer Nimrodi

which meant Iran supplied Israel with oil, and
Israel supplied Iran with everything Iran needed.

שהמשמעות של זה
היא אספקה של נפט לישראל,
המשמעות של זה היא אספקה אדירה
של כל מה שאיראן צריכה מישראל.

01:03:34,22
01:03:40,21

Ofer Nimrodi

Israelis built the biggest dams in Iran.

סולל בונה בנתה שבעה סכרים. את הסכרים הכי גדולים באיראן
בנתה סולל בונה.

01:03:40,24
01:03:44,04

Ofer Nimrodi

We dealt with their water managment.

תהל עסקה בכל העברת המים
בתוך איראן.

01:03:44,07
01:03:48,16

Ofer Nimrodi

Israeli kibbutzim developed Iranian agriculture.

חקלאות, עשרות קיבוצים בנו שם
אין סוף גידולים.

01:03:48,19
01:03:50,08

Ofer Nimrodi

We built their country.

בנינו להם מדינה.

01:04:02,11
01:04:09,01

Henia Rimmer

We lived in a very nice neighborhood
near a big park in luxurious houses.

אנחנו גרנו בשכונה מאוד יפה
ליד פארק גדול
ובתים מפוארים.

01:04:09,15
01:04:14,17

Henia Rimmer

We would pass around the baby's stroller
in the living room.

היינו משחקים עם העגלה של התינוק
מסירות בסלון.

01:04:14,18
01:04:15,23

Henia Rimmer

It was huge.

ענק.

01:04:39,11
01:04:39,20

Eylon Meromi

Everyone had a live-in maid.

לכל אחד בבית הייתה עוזרת
שהייתה גרה שם,

01:04:39,20
01:04:42,16

Eylon Meromi

Everyone had a live-in maid.

 

01:04:42,18
01:04:47,19

Eylon Meromi

She had her own room
and did all the cleaning and the cooking

היה לה חדר וטיפלה ב...
עשתה את הבישולים
ועשתה את הניקיון

01:04:47,22
01:04:50,17

Eylon Meromi / Rebecca Meromi

and hand washed the laundry.
-By hand.

ועשתה את הכביסה ביד.
-ביד!

01:04:51,17
01:04:57,03

Eylon Meromi

Kibbutzniks suddenly have a maid.
For us it was...

קיבוצניקים באים,
פתאום יש להם משרתת בבית. אתה יודע, זה היה בשבילנו...

01:04:57,21
01:05:03,04

Eylon Meromi

In the beginning we helped her.
She didn't understand what we were doing.

בהתחלה עזרנו לה
והיא לא הבינה מה אנחנו עושים.

01:05:11,12
01:05:14,13

Toni Bartal

There was a department store. Kourosh.

היה כלבו אחד, קורוש.

01:05:14,15
01:05:18,07

Toni Bartal

Suddenly you could buy
imported goods, clothes.

פתאום יכולת בקלות לקנות
תוצרת חוץ, בגדים.

01:05:18,09
01:05:21,19

Toni Bartal

In Israel we didn't have disposable diapers.

עוד לא היו בארץ
חיתולים חד פעמיים,

01:05:21,21
01:05:29,24

Toni Bartal

I travelled to Israel all the time.
The hottest gift was Pampers.

אני הייתי מביאה טונות של חיתולים. הרי כל הזמן הייתי מבקרת בארץ. המתנה הכי להיט היה להביא
חיתולים פמפרס. כאילו, אתה מבין?

01:05:30,01
01:05:32,13

Toni Bartal

Our earning power was very strong.

כוח ההשתכרות היה מאוד גבוה.

01:05:32,15
01:05:34,09

Dir. Dan Shadur (OS)

What do you mean by 'earning power'?

מה זה כוח ההשתכרות?

01:05:34,11
01:05:37,01

Toni Bartal

Why did we go there?

למה אנשים נסעו לשם?
למה אנחנו נסענו?

01:05:37,02
01:05:39,15

Toni Bartal

Why did your parents go?

למה ההורים שלך נסעו?

01:05:39,16
01:05:43,13

Toni Bartal

Because the salaries,
in comparison to Israel, were...

כי המשכורות,
בהשוואה למשכורות בארץ, היו

01:05:44,04
01:05:47,02

Toni Bartal

were unbelievable.

היו לאין שיעור לא בפרופורציה.
זאת אומרת,

01:05:47,04
01:05:51,20

Toni Bartal

We came back and bought
an apartment without a mortgage.

אנחנו חזרנו ארצה
ורכשנו דירה בלי גרוש משכנתה.

01:05:51,21
01:05:54,11

Toni Bartal

A fancy apartment in
a fancy neighborhood.

דירה מפוארת
בשכונה מפוארת, כן.

01:06:01,00
01:06:06,03

Ofer Nimrodi

I played the piano.
Dad really loved it when I played the piano.

אני ניגנתי על פסנתר,
ואבא מאוד אהב שאני מנגן על פסנתר.

01:06:07,08
01:06:11,16

Ofer Nimrodi

One day, he hosted some generals
and asked me to play for them.

יום אחד היו איזה כמה גנרלים
אצלנו בבית,
והוא אמר לי: עופר, בחייך,
תנגן להם קצת, וזה.

01:06:11,17
01:06:15,04

Ofer Nimrodi

I said "Dad, I'm embarrassed, leave me alone".
I was 8 years old.

אני אומר: אבא, אני מתבייש, מה?
תעזוב אותי, וזה. הייתי בן שמונה.

01:06:16,01
01:06:20,04

Ofer Nimrodi

But in our house we do what dad says.

טוב, אבא אומר,
אצלנו במשפחה עושים מה שאבא אומר.

01:06:23,16
01:06:27,24

Ofer Nimrodi

When I finished playing, everyone clapped
and my dad hugged me.

בסוף הניגון כולם מוחאים כפיים
ואבא שלי מחבק אותי,

01:06:28,01
01:06:34,12

Ofer Nimrodi

Then the Iranian Chief of Staff
said "Come Ofer, come here".

ואז גנרל ג'ם,
שזה הרמטכ"ל, אומר לי:
בוא, עופר, בוא, בוא אליי.

01:06:34,14
01:06:38,19

Ofer Nimrodi


And then he removed
his gold watch and gave it to me.

הוא מדבר איתי פרסית. אני למדתי גם פרסית. ומוריד שעון זהב מידו
ונותן לי אותו במתנה.

01:06:38,21
01:06:45,00

Ofer Nimrodi


I was a kid. I didn't understand at all.
But he said, "You deserve it, you played beautifully".

אני ילד בן שמונה, אני בכלל לא מבין.
אני אומר לו: מה, מה פתאום?
הוא אומר: לא, זה מתנה,
אתה מנגן נורא יפה.
נותן לי את שעון הזהב.

01:06:45,02
01:06:50,01

Ofer Nimrodi


I looked at my father and he said,
"No, General Jam, it's not appropriate."

אני מסתכל על אבא שלי,
אבא שלי אומר לגנרל: לא,
גנרל ג'ם, בבקשה,
זה לא מתאים.

01:06:50,03
01:06:55,11

Ofer Nimrodi


But General Jam insisted,
and I have it until this day.

"לא, לא, לא, קח, שכשהוא יגדל
שיהיה לו את השעון הזה".
ויש לי את השעון הזה עד היום.

01:07:28,12
01:07:30,00

Ofer Nimrodi


The Shah admired Israel.

השאה העריץ את ישראל.

01:07:30,22
01:07:34,08

Ofer Nimrodi


He admired Israel mainly
because of its military success.

השאה העריץ את ישראל
בעיקר בזכות ההצלחה הצבאית שלה.

01:07:34,10
01:07:36,02

Ofer Nimrodi


After the Six Day War,

אחרי מלחמת ששת הימים,

01:07:36,05
01:07:41,15

Ofer Nimrodi


when the Israeli army defeated
seven Arab armies in six days,

כשצה"ל וחיל האוויר
מכים שבעה צבאות. של שבע מדינות ערב
בשישה ימים,

01:07:41,17
01:07:46,22

Ofer Nimrodi


he realized that Israel was
the card to bet on.

הוא מבין שישראל זה...

01:07:55,00
01:07:59,13

Prof. David Menashri

He wanted Israel's friendship because
Israel served his interests.

זה הקלף שצריך להמר עליו
עד הסוף.

01:07:59,22
01:08:05,02

Prof. David Menashri

As long as Israel existed and fought the Arabs
it would be good for him.

הוא רצה את קרבת ישראל
כי ישראל שירתה אינטרס שלו.
כל זמן שישראל קיימת
והיא נלחמת בערבים
טוב בשבילו כי הם יורדים ממנו.

01:08:05,03
01:08:10,04

Prof. David Menashri


The hatred between Iran and the Arabs
is no less than between Iran and Israel.

העוינות בין איראן
לבין העולם הערבי
לא יותר קטנה
מאשר בין איראן לבין ישראל.

01:08:10,05
01:08:15,23

Prof. David Menashri


In Persian literature
you read about 'dirty lizard-eating' Arabs.

תסתכל בספרות הפרסית
איך שהם מתייחסים אל הערבים,
"אוכלי הלטאות המלוכלכים".

01:08:17,08
01:08:23,08

Prof. David Menashri


If you told a Persian that he is an Arab
he would be deeply offended.

אם אתה תגיד לפרסי שהוא ערבי,
הוא ייעלב עד עמקי נשמתו.

01:08:23,10
01:08:26,04

B. General Itshak Segev


The cooperation with Israel
was tremendous.

שיתוף הפעולה עם ישראל היה אדיר.

01:08:26,07
01:08:32,13

B. General Itshak Segev


Every Iranian general visited Israel,
and we visited them.

זאת אומרת, לא היה למעשה
כמעט גנרל בכיר שם
שלא ביקר בישראל
או שלא ביקרנו אותו.

01:08:32,15
01:08:35,17

B. General Itshak Segev


The Israeli Chief of Staff visited Iran,

נתחיל לפי הסדר:
הרמטכ"ל מוטה ביקר שם,

01:08:35,19
01:08:39,11

B. General Itshak Segev


the Air Force Commander,
the Navy Commander,

מפקד חיל האוויר ביקר שם,
מפקד חיל הים ביקר שם,

01:08:39,13
01:08:43,03

B. General Itshak Segev


and so did other professional officers.

קצינים אחרים בעלי מקצועות ביקרו שם,

01:08:43,08
01:08:46,19

B. General Itshak Segev


Thousands of Iranians officers visited us.

קצינים שלהם, אלפים, משלחות,
מאות, ביקרו אצלנו.

01:08:46,21
01:08:49,16

B. General Itshak Segev


Basically, we had a full time job.

בקיצור, הייתה שם עבודה
פול טיים ג'וב.

01:08:49,18
01:08:56,06

Ofer Nimrodi


I remember the day my father received
a gold-plated 'Uzi' from the Military Industry

אני זוכר את היום שבו אבא שלי
קיבל עוזי מזהב
מהתעשייה הצבאית

01:08:56,08
01:08:59,06

Ofer Nimrodi


for getting the Persian military to buy

על זה שהוא הצליח
לגרום לצבא הפרסי למכור...

01:08:59,08
01:09:01,22

Ofer Nimrodi


remind me how many 'Uzi' machine guns.

תזכיר לי אם זה היה 50 אלף עוזים
או 100 אלף עוזים? סכום...

01:09:01,24
01:09:04,02

Ofer Nimrodi / Yaakov Nimrodi


50 thousand.
-50 thousand 'Uzis'.

50 אלף.
-50 אלף עוזים.

01:09:04,04
01:09:08,16

Ofer Nimrodi


50 thousand Uzis! The Military Industry
had never manufactured such a quantity.

לקנות 50 אלף עוזים.
תשמע, 50 אלף עוזים.
התעשייה הצבאית לא ייצרה
בחיים שלה כזאת כמות.

01:09:13,23
01:09:16,22

B. General Itshak Segev


Iran bought a lot of weapons from Israel.

הם קנו הרבה מאוד נשק
ותחמושת מישראל.

01:09:17,00
01:09:22,05

B. General Itshak Segev


Israel supplied military knowledge
about advanced Israeli weapons

ישראל התחייבה להעביר ידע צבאי
על כל מיני כלים שפותחו בארץ.

01:09:22,08
01:09:25,08

B. General Itshak Segev


planes, missiles and so on.

יכול להיות פעם מטוס,
יכול להיות טיל וכך הלאה.

01:09:27,21
01:09:30,01

Dir. Dan Shadur (OS)


So Israel sold missiles to Iran?

אז ישראל מכרה טילים לאיראן?

01:09:30,03
01:09:36,04

B. General Itshak Segev


It was our way to overcome a financial shortage
by gaining a strategic partner.

זו הייתה דרך
להתגבר על החוסר הכספי
באמצעות מציאת שותף אסטרטגי.

01:09:36,11
01:09:42,24

B. General Itshak Segev


In this case it was Iran.
At other times, South Africa, Indonesia...

זו שיטה. הגיעו פעם אחת לאיראן,
הגיעו פעם אחת לדרום אפריקה,
עשו דברים עם אינדונזיה.

01:09:43,18
01:09:45,15

Dir. Dan Shadur (OS) / B. General Itshak Segev


That's how it works?
-Yes.

זה מה שעושים.
-כן.

01:09:46,12
01:09:53,11

Dir. Dan Shadur (OS)


Was the Iranian nuclear project
started by the Shah?

אז בעצם הגרעין האיראני
שכולם כל כך מפחדים ממנו. זה פרויקט שהשאה מתחיל איתו?

01:09:53,12
01:10:01,24

Nachik Navot


Yes. He wanted more military power
against Iraq. That was his goal.

כן, מתוך רצון ל...
לסגל לעצמו יכולת הרתעה
נגד העיראקים.
זו הייתה המטרה.

01:10:02,15
01:10:04,18

Dir. Dan Shadur (OS)


Who helped him to develop it?

מי עוזר לו לפתח את הדבר הזה?

01:10:04,19
01:10:06,05

Nachik Navot


Heaven.

השמים.

01:10:13,22
01:10:17,17

VO - Dir. Dan Shadur


Among the thousands of Israelis
heading for the Iranian money,

בין אלפי הישראלים
הנוהרים מזרחה בעקבות הכסף האיראני

01:10:17,19
01:10:22,21

VO - Dir. Dan Shadur


are my parants, Avi and Nili,
my brother Roy and me as a baby.

נמצאים גם הוריי,
אבי ונילי,
אחי הבכור רועי
ואני כתינוק.

01:10:24,02
01:10:29,03

VO - Dir. Dan Shadur


The money my father earns in a firm
that builds bases for the Persian army,

הכסף שאבא שלי מרוויח
כמנהל מחשוב
בחברה שבונה בסיסי ענק
לצבא האיראני

01:10:29,09
01:10:32,11

VO - Dir. Dan Shadur


helps my parents fulfill many dreams.

עוזר להורים שלי
להגשים חלומות רבים.

01:10:32,21
01:10:35,14

VO - Dir. Dan Shadur


From the letters my mother wrote
to her parents in Israel,

מהמכתבים שאימא שלי כותבת
להוריה בישראל

01:10:35,16
01:10:41,16

VO - Dir. Dan Shadur


it's clear why, in my family's mythology,
our time in Iran was the happiest.

אפשר להבין
למה במיתולוגיה המשפחתית שלנו
התקופה באיראן היא היפה ביותר
בחיינו המשותפים.

01:10:46,16
01:10:48,02

VO - Woman Narrator


"Dear Mom and Dad,

"אימא ואבא שלום,

01:10:48,04
01:10:52,19

VO - Woman Narrator


"Yesterday we celebrated at the embassy,
drinking and dancing until morning.

"אתמול חגגנו את חג פורים בשגרירות
בריקודים ושתייה עד אור הבוקר.

01:10:52,21
01:10:56,09

VO - Woman Narrator


"The costumes were amazing,
and the music was great.

"התחפושות היו נפלאות,
המוזיקה נהדרת,

01:10:56,11
01:10:59,23

VO - Woman Narrator


"With all our friends around,
we felt like we're back in Tel Aviv.

"ועם כל החברים מסביב
הרגשנו שאנחנו שוב בתל אביב.

01:11:00,11
01:11:04,03

VO - Woman Narrator


"It was only when we left the embassy
and saw the heavy security

"רק כשיצאנו החוצה וראיתי
את השמירה הכבדה מסביב לשגרירות

01:11:04,05
01:11:06,08

VO - Woman Narrator


"I realized we're not in Israel."

"נזכרתי שאנחנו לא בישראל.

01:11:06,19
01:11:08,24

VO - Woman Narrator


Avi got a new car from work,

"אבי קיבל מכונית חדשה מהעבודה

01:11:09,00
01:11:12,00

VO - Woman Narrator


and soon we'll take the kids
on a trip to the mountains.

"ובסוף השבוע ניקח את הילדים
לטיול בהרים.

01:11:12,18
01:11:16,01

VO - Woman Narrator


Iran is beautiful and there's
so much to see.

"איראן יפה וגדולה,
יש כל כך הרבה מה לראות.

01:11:16,16
01:11:18,20

VO - Woman Narrator


"Yours, Nili."

"שלכם, נילי".

01:11:39,14
01:11:43,03

Rebecca Meromi


There was no problem being an Israeli there.

ממש לא הייתה בעיה
להיות ישראלי שם.

01:11:43,05
01:11:46,14

Eylon Meromi


Not true. In Tehran it wasn't a problem,

לא, לא נכון.
בטהרן לא הייתה בעיה.
-בטהרן לא הייתה בעיה.

01:11:46,15
01:11:50,22

Eylon Meromi


but when we went out to the villages

כשהיינו יוצאים ל...
לכפרים, להרים,

01:11:50,23
01:11:56,20

Eylon Meromi


we were told to say
we were French or German.

היו אומרים לנו, אל תגידו שאתם...
הם בין כך לא יודעים.
תגידו צרפתים, תגידו גרמנים,
הם בין כך לא יודעים
באיזו שפה אתם מדברים.

01:11:56,21
01:11:58,14

Dir. Dan Shadur (OS)


So what would you say?

אז מה אמרתם?

01:11:59,10
01:12:02,22

Eylon Meromi


French is usually more pleasant
to say than German.

צרפתים בדרך כלל יותר נעים להגיד
מאשר גרמנים.

01:12:08,07
01:12:10,21

Nachik Navot


Israeli families in Iran, at the time,

המשפחה הישראלית באיראן,
באותן שנים,

01:12:10,24
01:12:14,06

Nachik Navot


lived with a total sense of security,

חיה בהרגשת ביטחון,
יחסית מלאה,

01:12:14,07
01:12:17,23

Nachik Navot


because of the strong ties with the regime,

כתוצאה מהידיעה שיש פה
קשרים מאוד הדוקים עם השלטון,

01:12:17,24
01:12:22,08

Nachik Navot


which were guided by us,
the Mossad agents.

שבעצם מי שקיים אותם והוליך אותם
זה היינו אנחנו, כאנשי המוסד.

01:12:22,11
01:12:27,01

Nachik Navot


We worked
in full cooperation with the SAVAK,

הידיעה שאנחנו פועלים תחת הכותרת
של שיתוף הפעולה עם הסוואק,

01:12:27,02
01:12:28,23

Nachik Navot


which controlled everything
in that country.

שהוא קבע את הכול באותה מדינה.

01:12:28,24
01:12:34,18

Uri Lubrani


The SAVAK was their Mossad
and their secret security service.

הסוואק היה מאוד...
הוא היה גם המוסד וגם השב"כ שלהם
והיה מאוד...

01:12:34,20
01:12:38,09

Uri Lubrani

It was a very powerful organization.

ארגון מאוד חזק, מאוד מאוד חזק.

01:12:38,11
01:12:41,20

Dir. Dan Shadur (OS) / Uri Lubrani


What does that mean?
-There were many stories

-שמה זה אומר?
הרבה סיפורים על הרבה אנשים

01:12:41,22
01:12:44,15

Uri Lubrani


about people going missing.

ונעלמו דברים ונעלמו אנשים,

01:12:44,17
01:12:47,21

Uri Lubrani


People were scared, were afraid.

ואנשים פחדו, חששו,

01:12:48,06
01:12:54,23

Uri Lubrani


That was the reality.
It should be taken into account.

וזאת הייתה המציאות.
צריך לקחת את זה בחשבון.

01:12:55,05
01:12:57,14

Dir. Dan Shadur (OS)/ Uri Lubrani


How did you feel about it?
-What?

ואיך אתה הרגשת עם זה?
-איך?

01:12:57,16
01:13:00,07

Dir. Dan Shadur

How did you feel about it?

מה היה היחס שלך לזה?

01:13:01,02
01:13:04,16

Uri Lubrani


I didn't like it,
but I never said so.

אני לא אהבתי את זה,
אבל מעולם לא אמרתי את זה.

01:13:04,18
01:13:07,24

Uri Lubrani


I had excellent relations
with the Head of SAVAK

הייתי ביחסים יוצאים מן הכלל
עם ראש הסוואק,

01:13:08,00
01:13:10,21

Uri Lubrani


and he considered me a friend.

והוא ראה בי ידיד וזה...

01:13:10,22
01:13:16,02

Uri Lubrani


Although I wouldn't like to run into him
in a dark alley, that's for sure.

זה שלא הייתי רוצה להיפגש איתו
באיזו סמטה אפלה בלילה זה בטוח.

01:13:27,07
01:13:31,06

Prof. David Menashri


There were no photocopiers on campus,

אין מכונת צילום בקמפוס
שאתה יכול ללכת לצלם

01:13:31,07
01:13:35,13

Prof. David Menashri


for fear you would photocopy
anti-Shah propaganda.

מחשש שאתה מצלם
חומר תעמולה נגד השאה.

01:13:35,14
01:13:41,02

Prof. David Menashri


If you wanted to talk to a colleague about
what was going on in Iran,

כשאתה רוצה לדבר עם פרופסור חבר
על מה שקורה באיראן,

01:13:41,03
01:13:45,01

Prof. David Menashri


If there were a sensitive topic,
and everything was sensitive,

מה שקורה בחיים שלו,
אז כשיש לו דבר שהוא...
נדמה לו שזה רגיש,
והכול זה רגיש,

01:13:45,02
01:13:47,21

Prof. David Menashri


he would take you to the park, to talk,

הוא מוציא אותך אל הפארק,
מוציא אותך אל הגן, להסתובב ולדבר

01:13:47,22
01:13:50,21

Prof. David Menashri


because there were people
in every classroom

כי בכל כיתה ישבו אנשים,

01:13:50,22
01:13:55,09

Prof. David Menashri


perhaps not secret agents,
but definitely people who reported.

אולי לא סוכנים ישירים
של המשטרה החשאית
אבל כאלה שדיווחו.

01:14:02,20
01:14:08,04

Reuven Zuk


One day the SAVAK
arrested my secretary,

יום אחד עצרו
את אחת המזכירות שלי, את המזכירה שלי,
שירותי הביטחון,

01:14:08,06
01:14:12,19

Reuven Zuk


The claim was that she was a communist,

בטענה ש... אחר כך נודע לי,
שהיא קומוניסטית,

01:14:12,20
01:14:15,17

Reuven Zuk


that she was spying for Albania.

שאני בכלל לא ידעתי,
ומרגלת לטובת אלבניה,
אם אני לא טועה,

01:14:15,18
01:14:18,14

Reuven Zuk


They came to the office and arrested her.

ואסרו אותה.
באו למשרד ולקחו אותה. עד שאני...

01:14:18,16
01:14:22,22

Reuven Zuk


I didn't even realize
what they were doing there.

אני לא הבנתי בכלל מה עושים שם,
היא ישבה בחדר אחר, אבל הסבירו לי אחר כך,

01:14:22,24
01:14:27,04

Reuven Zuk


Within five minutes,
she was no longer there.

אבל בתוך חמש דקות
היא פשוט לא הייתה במשרד.

01:14:27,05
01:14:33,02

Reuven Zuk


The entire office was silent.
They just came and took her away.

המשרד ידע, זאת אומרת,
במשרד הייתה דממה טוטלית,
אף אחד לא דיבר.
באו, דיברו שתי מילים ולקחו אותה.

01:14:36,07
01:14:41,23

Reuven Zuk


She returned a few weeks later,
very thin and almost bald.

החזירו אותה אחרי כמה שבועות
רזה מאוד, כמעט קירחת.

01:14:41,24
01:14:44,16

Reuven Zuk


She was a good-looking girl.

היא הייתה בחורה מאוד נאה.

01:14:58,18
01:15:04,11

Eylon Meromi


It was known that SAVAK
was very powerful

ידוע היה שהשירות החשאי שלהם
הוא גורם מאוד מאוד חזק,

01:15:04,14
01:15:12,14

Eylon Meromi


and everyone knew that it was
connected to the Israeli secret service.

וידענו גם... כולם ידעו שהוא קשור
איכשהו עם השירות החשאי שלנו

01:15:12,16
01:15:14,09

Rebbeca Meromi


But it was...

זה היה אבל... לא, אבל זה...

01:15:14,10
01:15:19,07

Eylon Meromi


That our Secret Service
established the SAVAK.

בעצם השירות החשאי שלנו
הקים את השירות הזה של המלך.

01:15:19,08
01:15:21,16

Rebbeca Meromi


I don't know, it's not clear.

לא יודעת, לא יודעת,
לא יודעת. לא ברור.

01:15:21,18
01:15:25,14

Eylon Meromi


You don't know, but that's what
people said. That's what I know.

את לא יודעת,
אבל זה מה שדיברו.
גם אתה לא.
-זה מה שאני יודע.

01:15:25,15
01:15:30,23

Ori Bartal


What I saw was order and personal safety.

מה שראיתי שם
זה סדר, ביטחון של הפרט.

01:15:31,00
01:15:35,05

Ori Bartal


We didn't even hear about crime,
because the regime was strong.

על פשע אפילו לא שמענו,
כי היה שם שלטון חזק.

01:15:35,06
01:15:38,16

Ori Bartal


We didn't hear about any crime.

אפילו על פשע לא שמענו ולא...
לא ראינו ולא שמענו.

01:15:40,18
01:15:44,01

Ori Bartal


I thought this is an ideal regime.

אמרתי, זה משטר אידיאלי.

01:15:44,02
01:15:49,19

Ori Bartal


I believed that a ruler,
even if he's a dictator

נטיתי לחשוב שיכול להיות
שאם יש לך שליט,
אפילו שהוא רודן,

01:15:49,20
01:15:52,11

Ori Bartal


but a liberal dictator,

שהוא רודן נאור,

01:15:52,13
01:15:58,21

Ori Bartal


it could possibly be better
for the people

יכול להיות שאפילו למדינה ולתושבים

01:15:58,23
01:16:03,02

Ori Bartal


than a democratic regime in which...

זה שלטון שהוא עדיף על שלטון דמוקרטי שבו...

01:16:03,10
01:16:06,18

Ori Bartal


Okay,
better than a democratic regime.

אוקיי, אפילו עדיף
על שלטון דמוקרטי.

01:16:06,19
01:16:10,23

Nathan Frenkiel


There was no freedom.
It wasn't a democracy.

מבחינת החופש,
בהגדרה של החופש,
בהחלט שהם סבלו,
כי לא הייתה שם דמוקרטיה.

01:16:11,00
01:16:13,15

Nathan Frenkiel


The Shah took over the country,

היה שם מישהו שהשתלט על המדינה
לפני הרבה שנים,

01:16:13,16
01:16:20,01

Nathan Frenkiel


and the ordinary Iranian had no say.
Of course they suffered.

ואותו בן אדם שחי שם
והרגיש שזה שלו,
הרגיש שהוא לא בא לידי ביטוי,
אז בהחלט הם סבלו, אני לא אגיד שלא,

01:16:20,02
01:16:24,09

Nathan Frenkiel


But did it bother us?
Was it a topic of conversation?

אבל אם אתה שואל אותי
האם זה הנושא שהטריד אותם ואותנו,
האם זה היה נושא לשיחה יום יומית?

01:16:24,11
01:16:28,10

Nathan Frenkiel


No.
They didn't complain and we didn't interfere.

התשובה היא לא.
הם לא התלוננו
ואנחנו לא בחשנו בעניין הזה.

01:16:28,16
01:16:31,14

Nathan Frenkiel


We're not blind,
we knew the reality we lived in,

אנחנו לא עיוורים,
ידענו באיזו מציאות אנחנו חיים,

01:16:31,15
01:16:34,14

Nathan Frenkiel


but it's not our bloody business.

אבל זה לא היה העניין שלנו.

01:16:58,01
01:17:03,13

Yehuda Artzieli


One day the Shah's brother invited me
for dinner at the palace.

יום אחד אחיו של השאה אמר לי:
אני רוצה להזמין אותך
לארוחת ערב בארמון.

01:17:05,22
01:17:13,02

Yehuda Artzieli


When I get there,
four servants open the car door for me.

ואני בא לשם,
פותחים לך את הדלת ארבעה משרתים,

01:17:13,03
01:17:18,12

Yehuda Artzieli


When they seat me,
another three or four servants pull out the chair,

את הדלת של האוטו,
עד שאתה יוצא.
מושיבים אותך,
מזיזים לך את הכיסא

01:17:18,13
01:17:20,22

Yehuda Artzieli


and then push it back in.

ודוחפים לך אותו בחזרה
שלושה או ארבעה משרתים.

01:17:21,17
01:17:26,14

Yehuda Artzieli


The servants are all dressed in white,
with gold belts.

המשרתים לבושים בלבן
עם חגורה מזהב

01:17:26,23
01:17:31,12

Yehuda Artzieli


And there were drinks.
The Shah himself turned to me and said:

ומשקאות... השאה בעצמו פנה אליי,
אמר לי: תשמע,

01:17:32,00
01:17:38,05

Yehuda Artzieli


"In this room, there is no Islam.
Drink as much as you want.

פה אין אסלאם.
בחדר הזה אין אסלאם.
תשתה כמה שאתה רוצה.

01:17:38,06
01:17:40,21

Yehuda Artzieli


"Feel free, do whatever you wish."

תהיה חופשי,
תעשה מה שאתה רוצה.

01:17:52,09
01:17:56,20

Nathan Frenkiel


I hadn't seen such wealth even in Europe,

באירופה לא ראיתי עושר כזה.

01:17:56,22
01:18:02,18

Nathan Frenkiel


where people know how to be wealthy
without showing off.

לא הצגה של עושר כזה,
בוא נקרא לזה ככה.
אנשים יודעים להיות עשירים
אבל לחיות ברמה
שלא קורעת לך את העיניים.

01:18:02,21
01:18:06,12

Nathan Frenkiel


What went on in Iran was outrageous.

מה שהיה באיראן
זה היה קורע להם את העיניים.

01:18:14,05
01:18:18,05

Nissim Levi


I walk through the city to get to know it.

אני מטייל בעיר בחודש הראשון
כדי להכיר אותה.

01:18:18,06
01:18:23,07

Nissim Levi


I notice that Tehran is divided in two.

אני שם לב שטהרן
מחולקת למעשה לשניים.

01:18:23,16
01:18:28,23

Nissim Levi


There's the famous 'Shahyad' marble monument

ישנו הרחוב הגדול, שבצד אחד שלו
יש את ה'שאהיאד' המפורסם.

01:18:29,01
01:18:37,09

Nissim Levi


From there, for about 10 km
an 8-lane road divides Tehran in two.

משם, לאורך של קרוב לעשרה ק"מ,
כביש שמונה מסלולים
שחצה את טהרן לשניים,

01:18:37,12
01:18:42,12

Nissim Levi


The southern part was
like the 12th century

החלק הדרומי שלו
היה בערך המאה ה-12,

01:18:42,14
01:18:45,22

Nissim Levi

and the northern part
was the 20th century.

החלק הצפוני שלו
היה המאה ה-20.

01:19:06,13
01:19:10,20

Nissim Levi


First of all, the market, they call it Bazaar.

קודם כול הבזאר, או השוק,
שם זה נקרא בזאר.

01:19:11,07
01:19:16,06

Nissim Levi


I imagine all the 'Arabian Nights' stories
were invented there.

כל הסיפורים, לדעתי,
על אלף לילה ולילה
נבנו שם, במקום הזה.

01:19:16,08
01:19:20,00

Nissim Levi


These are narrow, black alleyways,

זה סמטאות צרות, שחורות.

01:19:20,18
01:19:25,02

Nissim Levi


and each alleyway has its 'djub',

כל סמטה כזאת
יש לה את הדג'וב, את הדג'ובים.

01:19:25,04
01:19:31,07

Nissim Levi


which is a sort of a canal
with water flowing through it.

הדג'וב זה היה
איזו מין תעלה כזאת חצובה
שכל הזמן זרם בה מים.

01:19:31,08
01:19:33,16

Nissim Levi


The city was full of these canals.

העיר הייתה מרושתת
בתעלות האלה.

01:19:33,17
01:19:36,22

Nissim Levi


In the north they were covered
but open in the southern part,

בחלק הצפוני סגורות,
בחלק הדרומי פתוחות,

01:19:36,23
01:19:40,16

Nissim Levi


where children bathed, drank
and did everything in them.

שילדים התרחצו,
שתו מהן, עשו בהן הכול.

01:20:09,10
01:20:17,00

Rebbeca Meromi


I didn't realize the great injustice
of a few rich people and so many poor.

לא כל כך הבנתי שיש פה
עוול משגע של כמה עשירים
והמון עניים שבאמת קשה להם.

01:20:17,02
01:20:20,14

Eylon Meromi


We were not aware of it.
We thought we were helping them.

לא היינו מודעים לזה,
חשבנו שאנחנו עוזרים להם.

01:20:20,16
01:20:24,06

Eylon Meromi


We really thought that
we were helping the Persian people,

אנחנו באמת חשבנו לתומנו
שאנחנו עוזרים לעם הפרסי,

01:20:24,07
01:20:29,10

Eylon Meromi


building apartments for them,
helping to reinforce their army

בונים להם דירות,
עוזרים לצבא שלהם
לחזק את עצמו

01:20:29,12
01:20:32,18

Eylon Meromi


and helping them protect their country.

ולשמור על המדינה שלהם.

01:20:32,19
01:20:40,04

Eylon Meromi


We knew there was a huge social gap,
but it was out of our hands.

היה ברור שיש שם
פער חברתי עצום,
אבל זה לא היה בידינו.

01:20:40,06
01:20:44,14

Nili Yanir


We lived on a different planet.
We didn't really know,

אנחנו חיינו בפלנטה אחרת.
אנחנו לא ממש ידענו,

01:20:44,16
01:20:51,23

Nili Yanir


we weren't really involved
in their internal politics.

אנחנו לא ממש
היינו גם מעורים בכל ה...
הפוליטיקה הפנימית שלהם.

01:20:52,00
01:20:55,24

Nili Yanir


We were not really interested.
We were very young.

אני לא יודעת אם זה גם
כל כך עניין אותנו,
היינו נורא צעירים.

01:21:35,10
01:21:40,05

Nissim Levi


The Persians had a custom of spreading
the carpets on the sidewalk.

היה להם מנהג, לפרסים,
בבוקר היו מוציאים את השטיחים על המדרכות,

01:21:40,06
01:21:45,18

Nissim Levi


People walked over them, made them
look old and raised their value.

אנשים היו הולכים על השטיחים,
וככה זה היה נותן לשטיח את התחושה
שהוא שטיח ישן והיה מעלה את ערכו.

01:21:45,20
01:21:53,06

Nissim Levi


I remember the World Cup final,
Netherlands - Argentina in 1978,

עכשיו, אני זוכר שהיה הגמר
של הולנד-ארגנטינה בקיץ 78',

01:21:53,09
01:22:00,03

Nissim Levi


Netherlands - Argentina, right?
We went to a friend who had a color TV,

הולנד-ארגנטינה, נכון?
הייתה טלוויזיה צבעונית
לאחד מהחבר'ה

01:22:00,05
01:22:04,07

Nissim Levi


and we went to buy beers and snacks.

והלכנו לקנות פיצוחים לערב הזה.
בירה ופיצוחים.

01:22:04,09
01:22:08,19

Nissim Levi


Walking down the street,
I suddenly notice

ועברנו ברחוב
ופתאום אני שם לב

01:22:08,21
01:22:14,22

Nissim Levi


that people are leaving their shops
to roll up their carpets quickly.

שאנשים יוצאים מהחנויות שלהם
ומגלגלים את השטיחים במהירות.

01:22:17,19
01:22:24,21

Nissim Levi


Suddenly we see a group of 100 students,
young and secular,

ופתאום עברה אותנו חבורה
של מאה סטודנטים,
חבר'ה צעירים, לא דתיים,

01:22:24,23
01:22:30,16

Nissim Levi


holding signs for freedom
and against martial law.

רוצים חופש,
צועקים "פרידום",
בוז למשטר הצבאי.

01:22:30,20
01:22:33,02

Nissim Levi


It was unusual,
in the middle of the day.

זה היה חריג, באמצע היום.

01:22:33,15
01:22:40,19

Nissim Levi


For me it was a sign that
something is going on.

אני, מבחינה אישית, לי זה...
זה, כאילו, עשה לי איזה סימן,
אמר לי, וואלה, קורה פה משהו.

01:22:47,09
01:22:52,06

Reuven Zuk


I was driving south
for a medical treatment,

אני נסעתי לאיזשהו...
נדמה לי לטיפול רפואי,
הייתה לי בעיה בעין,
עם הנהג לדרום העיר,

01:22:52,07
01:22:57,15

Reuven Zuk


and I suddenly see tanks everywhere,
which we didn't see in the north.

ופתאום אני רואה טנקים
עומדים בצמתים,
מה שבצפון לא ראינו בכלל,

01:22:57,16
01:23:00,22

Reuven Zuk


I asked my driver what it was,
and he said, "Don't you know?"

אמרתי לו: מה זה?
הוא אומר: מה, אתה לא יודע?

01:23:00,23
01:23:03,13

Reuven Zuk


We lived in a bubble.

אתה יושב שם, היית בבועה,
לא ידעת.

01:23:15,17
01:23:18,19

Henia Rimmer


We got a phone call
from my husband's father,

אנחנו קיבלנו טלפון מאבא של משה:

01:23:18,20
01:23:21,00

Henia Rimmer


"Drop everything, come home!

"תעזבו את הכול, תחזרו הביתה".

01:23:21,01
01:23:23,23

Henia Rimmer


"The situation in Iran is bad".

מה קרה?
"המצב באיראן לא טוב".

01:23:23,24
01:23:29,01

Henia Rimmer


We laughed and said, "Don't pay attention
to what they write in Israel".

צחקנו. אמרנו:
מה שכותבים שם בארץ אתה לא צריך תמיד לשים לב.

01:23:29,02
01:23:33,11

Henia Rimmer


His father is a Holocaust survivor.

אבא שלו הוא ניצול.

01:23:33,12
01:23:39,03

Henia Rimmer


He was born in Germany.
He witnessed Kristallnacht.

הוא נולד בגרמניה
והוא ראה את ליל הבדולח

01:23:39,04
01:23:44,19

Henia Rimmer


He said, "Leave now.
This is not good. Don't stay there."

והוא אמר: מיד לעזוב, זה לא טוב.
אתם לא צריכים להישאר שם.

01:23:44,21
01:23:49,03

Henia Rimmer


We said Okay,
but didn't think he was right.

ואמרנו: בסדר, בסדר.
אבל לא חשבנו שהוא צודק.

01:24:00,22
01:24:04,22

Woman Narrator


"Dear mom and dad,
I received your anxious letter,

"אימא ואבא שלום.
"קיבלתי את מכתבכם המודאג אתמול

01:24:04,23
01:24:09,12

Woman Narrator


"and I must be frank and say
that because of the nightly curfew

ואני חייבת להיות גלויה איתכם
"ולהגיד שבעקבות העוצר
שהתחיל להיות פה כל לילה

01:24:09,13
01:24:11,16

Woman Narrator


"I'm also starting to feel uncomfortable.

"גם אני כבר מתחילה להרגיש לא בנוח.

01:24:12,12
01:24:18,16

Woman Narrator


"Avi says things will calm down, and if we want
to secure our future, we mustn't leave.

"אבי משוכנע שהכול יירגע תכף
"ושאם אנחנו באמת רוצים להתבסס,
אסור לנו לעזוב.

01:24:18,18
01:24:22,06

Woman Narrator


"At the embassy too, they say
there is nothing to worry about.

"גם בשגרירות אומרים
שאין מה לדאוג.

01:24:24,12
01:24:29,22

Woman Narrator


"In order to reassure you,
I am sending you photos from our last trip."

"כדי להרגיע אתכם מעט, אני שולחת
לכם תמונות מהטיול האחרון שלנו".

01:24:38,15
01:24:42,06

Man (Khomeini) talking (OS) in Persian


<i>We must make it clear to them</i>
<i>that they are dictators.</i>

<i>עלינו להבהיר להם</i>
<i>כי הם הרודנים.</i>

01:24:42,07
01:24:45,06

Man (Khomeini) talking (OS) in Persian


<i>We were advocates of freedom</i>
<i>and they stood in our way.</i>

<i>אנחנו היינו שוחרי חופש</i>
<i>ואתם עמדתם בדרכנו.</i>

01:24:45,07
01:24:49,06

Man (Khomeini) talking (OS) in Persian


<i>We gave freedom and they</i>
<i>didn't let that freedom stay.</i>

<i>אנחנו הענקנו חופש</i>
<i>ואתם לא אפשרתם לחופש זה לשרור.</i>

01:24:49,09
01:24:52,09

Man (Khomeini) talking (OS) in Persian


<i>Now we can only</i>
<i>take the road of revolution</i>

<i>כעת לא נותר לנו</i>
<i>אלא לנהוג בכם בדרך המהפכה,</i>

01:24:52,11
01:24:55,05

Man (Khomeini) talking (OS) in Persian


<i>and the foreign papers</i>
<i>can write whatever they want.</i>

<i>והעיתונים הזרים יכולים לכתוב</i>
<i>ככל העולה על רוחם.</i>

01:24:55,08
01:25:01,02

Prof. David Menashri


Khomeini is a radical and militant religious leader

חומייני הוא איש דת לוחמני, רדיקלי,

01:25:01,04
01:25:04,01

Prof. David Menashri


opposing the Shah,

נגד השאה,

01:25:04,06
01:25:09,19

Prof. David Menashri


who was exiled from Iran
by the Shah in 1964.

עד כדי כך שבשנת 64'
השאה הגלה אותו מאיראן.

01:25:10,02
01:25:16,12

Prof. David Menashri


His approach was: The Americans are exploiting
our country, bringing in their inferior culture,

כל הגישה שלו הייתה:
הנה האמריקאים באים
ועושקים לנו את המדינה,
מכניסים את התרבות הקלוקלת,

01:25:16,14
01:25:23,22

Prof. David Menashri


and Israel, of course, represents
the American imperialism and colonialism in Iran.

וכמובן ישראל היא חוד החנית
של האימפריאליזם האמריקאי,
הקולוניאליזם האמריקאי באיראן.

01:25:23,24
01:25:26,11

Prof. David Menashri


The foreigner comes and exploits you.

הזר בא ובעצם עושק אותך.

01:25:26,13
01:25:29,24

Prof. David Menashri


If you asked a Persian why
there was no freedom in Iran,

כששאלת פרסי
למה באיראן אין חופש,

01:25:30,00
01:25:33,11

Prof. David Menashri


he would say, "Because the West
supports the dictator."

אז הוא אמר:
בגלל שהמערב תומך בדיקטטור.

01:25:33,12
01:25:35,15

Prof. David Menashri


"Why is rent so high?"

למה המחירים
של שכר הדירה גבוהים?

01:25:35,16
01:25:38,20

Prof. David Menashri


"Because foreigners pay any price
and drive prices up."

כי הזרים באים ומשלמים
כל מחיר והמחירים עולים.

01:25:38,21
01:25:41,20

Prof. David Menashri


You can't understand
the Islamic Revolution

אני חושב שאי אפשר להבין
את המהפכה האסלאמית

01:25:41,22
01:25:45,08

Prof. David Menashri


only from a religious-ideological perspective.

רק במושגים אסלאמיים
דתיים אידיאולוגיים.

01:25:45,10
01:25:50,05

Prof. David Menashri


The public wanted to achieve
two major goals,

יש פה רצון של ציבור
להשיג שתי מטרות עיקריות,

01:25:50,07
01:25:53,01

Prof. David Menashri


social justice and political justice.

צדק חברתי, צדק פוליטי.

01:25:53,03
01:25:57,07

Prof. David Menashri


A one hundred year struggle
of the Iranian people

אני הייתי קורא לזה מאבק מתמשך
של יותר ממאה שנה של העם האיראני

01:25:57,09
01:26:04,09

Prof. David Menashri


to achieve two goals: bread and freedom,
welfare and liberty.

להשיג שתי מטרות
שאני אגדיר אותן בשתי מילים:
לחם וחופש, רווחה וחירות.
אלה שתי המטרות.

01:26:04,10
01:26:10,18

Prof. David Menashri


If you look at the people at Tahrir Square in Egypt,
their demands are no different.

ואם אתה רואה את החבר'ה
של כיכר א-תחריר במצרים,
הדרישות שלהם הן לא שונות.

01:26:10,19
01:26:17,10

Prof. David Menashri


They didn't yearn to return to Islam.
They yearned to get what they deserved.

זאת לא הייתה ערגה
לחזור אל האסלאם,
זאת הייתה ערגה
לקבל את מה שמגיע לי,

01:26:17,12
01:26:22,11

Prof. David Menashri


To have their bread and to breathe.
Freedom.

לקבל את הלחם שמגיע לי
ולנשום. חירות.

01:27:23,03
01:27:28,03

Sara Shtainman


The next day Israelis were
instructed to stay indoors,

למחרת הייתה בקשה לישראלים
להסתגר בבתים ולא לצאת,

01:27:28,05
01:27:30,13

Sara Shtainman


but we had to get to the embassy.

אבל היו חייבים להגיע לשגרירות.

01:27:30,15
01:27:34,22

Sara Shtainman 


I arrived there and
there was a terrible riot outside.

הגעתי לשגרירות ויותר מאוחר
הייתה מהומה נוראית בחוץ,

01:27:34,24
01:27:39,17

Sara Shtainman


I went up to the ambassador,
because I began to feel insecure.

ועליתי לקומה למעלה לשגריר,
כי התחלתי להרגיש חוסר ביטחון,

01:27:39,19
01:27:46,02

Sara Shtainman


Across the street was a bank
with a terrible commotion around it.

ובבניין ממול לשגרירות
היה שם בנק
ומסביב הייתה השתוללות נוראית,

01:27:46,03
01:27:52,15

Sara Shtainman


We thought, "If they only knew
that this is the Israeli embassy..."

ורק אמרנו:
וואו, אם היו יודעים שהשגרירות...
שזאת השגרירות הישראלית,

01:27:52,21
01:28:00,05

Sara Shtainman


It was terrifying to think
what they would have done.

אז רק המחשבה על זה,
זה היה מזעזע לחשוב
מה הם היו עושים אם הם היו יודעים שזה הבניין.

01:28:06,24
01:28:09,15

Sara Shtainman


All I wanted was
to get out of there.

כל מה שרציתי זה היה
לצאת משם, להסתלק משם.

01:28:09,17
01:28:12,24

Sara Shtainman


I went out and got into the car.

יצאתי החוצה, נכנסתי לאוטו.

01:28:15,19
01:28:20,13

Sara Shtainman


We had an Iranian driver,
a former SAVAK guy.

היה לנו נהג איראני
שהוא היה איש הסוואק לשעבר.

01:28:20,14
01:28:25,23

Sara Shtainman


Suddenly he saw a crowd
running towards us,

פתאום הוא ראה
שממול מגיע איזה המון,

01:28:25,24
01:28:29,08

Sara Shtainman


shouting in Persian "Foreigner, foreigner."

מתחילים לרוץ אלינו מכיוון אחר
וצועקים: חריג'י (זרה).

01:28:29,14
01:28:31,23

Sara Shtainman


They recognized me.

כי מזהים, כאילו?
-כאילו, מזהים אותי,

01:28:32,00
01:28:38,00

Sara Shtainman


He was afraid they would hurt me,
and turned on the spot.

והוא נורא נבהל,
הוא פחד שיפגעו בי.
והוא פשוט עשה סיבוב על המקום,

01:28:38,05
01:28:42,13

Sara Shtainman


The car was like this.
I saw death before my eyes,

האוטו היה ככה, אני ראיתי את המוות
לפני העיניים באותה שנייה.

01:28:43,14
01:28:52,12

Sara Shtainman


but we managed to turn and flee in another direction.
I was so afraid I couldn't even talk.

והצלחנו להסתובב
ולברוח לכיוון אחר חזרה
ולעלות מדרך אחרת.
אני לא יכולתי לדבר.

01:29:02,18
01:29:07,07

Nissim Levi


We said, "Issue an order
to all Israelis to get out.

אמרנו: אוקיי, תוציאו הוראה
לכל הישראלים לברוח מכאן.

01:29:07,08
01:29:12,16

Nissim Levi


"They can't stay here.
Evacuate them all."

אסור שיהיו כאן.
כולם, תפנו את כולם,

01:29:12,19
01:29:14,15

Nissim Levi


There was no such instruction.

כל מי שלא צריך להיות כאן.
לא יצאה הוראה כזאת.

01:29:14,18
01:29:23,05

Eliezer "Geizi" Tzafrir


We had an emergency plan which said
that we would not leave too soon

עשינו תוכנית חירום,
שלפי תוכנית החירום קבענו
שאנחנו לא נעזוב מוקדם מדי,

01:29:23,15
01:29:31,21

Eliezer "Geizi" Tzafrir


because we had a lot to lose,
strategically and economically, in Iran.

כי יש הרבה מה להפסיד,
מבחינה אסטרטגית וכלכלית
מול איראן,

01:29:31,23
01:29:39,05

Eliezer "Geizi" Tzafrir


If we left too soon and order was restored,
we would never be able to get back to Tehran.

ואם נצא משם לפני הזמן
והסדר יחזור על כנו,
אלוהים לא יחזיר אותנו לטהרן.

01:29:39,05
01:29:44,00

Tony Bartal


We live under curfew.
We can't go out after 7pm.

אנחנו חיים בעוצר, אסור אחרי שבע
או שמונה בערב לצאת לרחוב,

01:29:44,04
01:29:49,17

Tony Bartal


We are warned to stock gasoline
in the apartment in case we need to escape.

כבר מזהירים אותנו
לאגור דלק בדירות
כדי שנוכל להימלט,

01:29:49,20
01:29:58,11

Tony Bartal


We are organized in groups of 4-5 families
so we can escape together in a convoy.

כבר מארגנים אותנו
לקבוצות של ארבע, חמש משפחות,
שנוכל לנוע בשיירה,
לברוח בשיירה,

01:29:58,12
01:30:02,09

Tony Bartal


But we just sit there.
Nobody goes home.

ואנחנו יושבים
ואף אחד לא קם ונוסע הביתה.

01:30:36,18
01:30:40,11

B. General Itshak Segev


Khomeini taught them to approach
soldiers with flowers.

חומייני לימד אותם
לבוא עם פרחים לחיילים.

01:30:40,12
01:30:47,14

B. General Itshak Segev


Most demonstrations were peaceful.
Some ended in bloodshed, but it wasn't decisive.

ורוב ההפגנות היו הפגנות שקטות,
כי היו כמה הפגנות
שהסתיימו במרחץ דמים,
אבל לא החלטי.

01:30:47,15
01:30:53,09

B. General Itshak Segev


There was some killing, but eventually
they got used to the army not shooting.

זאת אומרת, ירו, הרגו,
אבל אחרי זה...
לאט לאט התרגלו שהצבא לא יורה.

01:30:53,10
01:30:58,04

B. General Itshak Segev


Then I felt, from my talks
with the Iranian generals,

ואז כבר הרגשתי,
משיחותיי עם מפקד חיל האוויר,

01:30:58,06
01:31:02,01

B. General Itshak Segev


that the Shah isn't functioning.

עם מפקד הצנחנים,
שהשאה לא מתפקד.

01:31:02,02
01:31:08,02

B. General Itshak Segev


Rabi, Air Force Commander, tells me,
"Segev, I sit with him,

מה זה אומר?
אומר רביע, מפקד חיל האוויר:
שגב, אני יושב אצלו,

01:31:08,16
01:31:12,18

B. General Itshak Segev


"and he feels high and mighty,
like a king in the Bible.

הוא יושב על כיסא רם ונישא,
כמו במגילת אסתר,

01:31:12,20
01:31:19,05

B. General Itshak Segev


"All I can say is 'Yes, sir'.
It's impossible to say a word of criticism."

ואני יכול להגיד לו,
כן, אדוני, כן, אדוני.
אין שום אפשרות להגיד מילה,
אין שום אפשרות למתוח ביקורת.

01:31:20,02
01:31:22,18

B. General Itshak Segev


At some point he tells his generals

ברגע מסוים הוא אמר לגנרלים:

01:31:22,22
01:31:27,01

B. General Itshak Segev


"I love my people, don't shoot them"
or things like that.

אני אוהב את בני עמי,
אל תירו בהם. או כל מיני דברים כאלה.

01:31:27,02
01:31:28,23

Dir. Dan Shadur (OS)


Do you think a more
aggressive response...

ואתה חושב
שתגובה יותר חריפה של הצבא..

01:31:28,24
01:31:32,24

B. General Itshak Segev


If the army had reacted strongly in 1978,
the riots would have been stopped.

אם הייתה תגובה חריפה
של הצבא ב-78', זה היה נבלם.

01:31:33,00
01:31:38,09

B. General Itshak Segev


It would have been a bloodbath, but that's
not uncommon in those countries.

זה היה מרחץ דמים,
אבל זה לא דבר
שהוא לא מקובל בארצות האלה.

01:31:38,24
01:31:45,09

crowd shouting in Persian


<i>Independence, Freedom, Constitution</i>

<i>עצמאות, חירות, חוקה</i>

01:31:45,10
01:31:51,18

Nathan Frenkiel


We all thought the army would take control
by shooting the opponents.

החשיבה העממית, נקרא לזה,
הייתה שהצבא ישתלט.
ואיך משתלטים?
יורים במתנגדים.

01:31:52,01
01:31:56,00

Nathan Frenkiel


We didn't think what that would mean.

לא נתנו דין וחשבון
מה המשמעות של הדבר הזה, זה לא...

01:31:56,02
01:31:59,23

Nathan Frenkiel


Each of us looked to his own business.

כל אחד הסתכל
מה קורה לעסק שלו.

01:31:59,24
01:32:04,05

Nathan Frenkiel


We didn't think about
the price that would be paid.

לא ישבת וחשבת מה המחיר שישלמו
תמורת הדבר הזה, זה לא היה...
זה לא היה הנושא
שאנחנו חשבנו עליו,
מה המחיר ובאיזה מחיר עושים את זה.

01:32:04,07
01:32:07,23

Nathan Frenkiel


I suppose others thought about it.

אני מניח שאחרים חשבו על זה.

01:32:07,24
01:32:12,20

Nathan Frenkiel


The Americans thought about it
and didn't let it happen.

האמריקנים חשבו על זה
ועובדה שהם לא נתנו לו
לעשות את זה.

01:32:13,10
01:32:19,16

crowd shouting in Persian


<i>Independence, Freedom, Constitution</i>

<i>עצמאות, חירות, חוקה</i>

01:32:29,12
01:32:33,09

Nili Yanir


One day, your Dad,
your Mom and I

יום אחד
אבא, אימא, אני

01:32:33,11
01:32:39,01

Nili Yanir


went up to the roof
and saw Tehran in flames.

עלינו על הגג
וראינו את טהרן בוערת.

01:32:39,04
01:32:41,19

Nili Yanir


We didn't dare go outside
by that time.

אנחנו כבר לא העזנו
לצאת החוצה.

01:32:41,21
01:32:45,06

Nili Yanir


Mom would pass you to me,

אימא הייתה מעבירה אותך אליי,

01:32:45,08
01:32:49,07

Nili Yanir


hand you over to me

בידיים ככה,
הייתה נותנת לי אותך,

01:32:49,09
01:32:52,00

Nili Yanir


from her balcony to mine,

מהמרפסת שלה למרפסת שלי,

01:32:52,01
01:32:55,21

Nili Yanir


and then she'd climb over...
and vice versa.

והיא הייתה אחר כך עוברת, ולהפך,

01:32:55,22
01:32:58,05

Nili Yanir


We went back and forth over the balconies.

היינו עוברות דרך המרפסות.

01:32:58,06
01:33:02,15

Nili Yanir


We didn't even go outside.
The atmosphere was very unpleasant.

לא יצאנו אפילו החוצה,
כל כך היה...
הייתה אווירה מאוד לא נעימה.

01:33:02,16
01:33:09,19

Sara Shtainman


When the situation got worse,
there was a problem of flights.

כשהמצב מתחיל להידרדר, אז
גם מתחילה להיות בעיה של טיסות.

01:33:09,21
01:33:13,16

Sara Shtainman


There were no flights
and we started to feel

ולאט לאט אין גם טיסות.
ואנחנו מתחילים להרגיש

01:33:13,18
01:33:19,10

Sara Shtainman

like prisoners in that place
and we weren't sure how to get out.

שבעצם אנחנו נעשים שבויים שם,
בתוך המקום הזה,
ואנחנו לא בדיוק יודעים
איך אנחנו יוצאים משם.

01:33:29,17
01:33:33,24

Henia Rimmer


I was in the bath,
the kids were asleep, 11pm.

אני הייתי באמבטיה,
הילדים ישנו, אחת עשרה בלילה,

01:33:34,00
01:33:39,04

Henia Rimmer


My husband said, "Pack up. You and the kids
are going home tomorrow."

משה בא ואומר לי:
תארזי, מחר את והילדים
נוסעים הביתה.

01:33:39,05
01:33:44,06

Henia Rimmer


I asked, "But why?"
"Orders from the embassy."

אני אומרת: למה?
"הוראה מהשגרירות".

01:33:44,08
01:33:48,19

Henia Rimmer


So we packed that night
and flew out the next day.

זהו. אז ארזנו בלילה.
למחרת טסנו כולם.

01:34:02,18
01:34:05,04

Henia Rimmer


I didn't feel we'd never go back.

אני לא נסעתי
בהרגשה שאני לא אחזור.

01:34:05,06
01:34:08,19

Henia Rimmer


I was sure we were leaving
for a while,

הייתי בטוחה שנוסעים לקצת ונחזור,

01:34:09,11
01:34:13,16

Henia Rimmer


until order was restored,
and then we'd return.

עד שיעשו סדר ואז נחזור.

01:34:28,24
01:34:33,20

VO - Dir. Dan Shadur


On November 6, 1978, together with
hundreds of Israeli women and children,

ב-6 בנובמבר 1978,
יחד עם מאות נשים וילדים ישראלים,

01:34:33,21
01:34:37,04

VO - Dir. Dan Shadur


we left Tehran,
my mother, my brother and I.

עזבנו, אמי, אחי ואני,
את טהרן.

01:34:37,06
01:34:41,11

VO - Dir. Dan Shadur


At the airport,
an Israeli TV crew was waiting for us.

בנמל התעופה בתל אביב
חיכה לנו צוות טלוויזיה ישראלי.

01:34:41,15
01:34:45,08

VO - Dir. Dan Shadur


My mother, aged 30 in the picture,
holds me in her arms

אימא שלי, בת 30 בתמונה,
מחזיקה אותי בזרועותיה

01:34:45,09
01:34:51,10

VO - Dir. Dan Shadur


and tries to explain why we left,
sticking to the embassy briefing.

ומנסה להסביר לכתב הנמרץ
למה עזבנו
כשהיא נצמדת לתדריך שהיא קיבלה
מדובר השגרירות.

01:34:51,14
01:34:56,05

VO - Dir. Dan Shadur


"We are not running away,
soon everything will be okay."

"זו לא בריחה, זה צעד מתבקש.
תכף הכול יסתדר".

01:34:56,13
01:35:01,08

Nili Shadur / reporter


We were informed, I don't know, not officially.
- What was informed?

<i>הודיעו לנו, אני לא יודעת,</i>
<i>לא באופן רשמי.</i>
<i>מה הודיעו?</i>

01:35:01,09
01:35:07,19

Nili Shadur


That they recommend to leave.
No one was forced. Whoever wanted to, left.

<i>-שממליצים לעזוב, לא...</i>
<i>לא חייבו אף אחד ושום דבר.</i>
<i>מי שרצה עזב.</i>

01:35:10,10
01:35:16,12

VO - Woman Narrator


"Dear Avi, I tried to call you
but it seems that the line to Iran has been cut.

"אבי שלי,
"ניסיתי לתפוס אותך אתמול
"אבל נראה שהקשר הטלפוני
עם טהרן נותק.

01:35:16,18
01:35:20,20

VO - Woman Narrator


"Roy has started school,
and I hope he fits in quickly.

"רועי התחיל ללכת לבית הספר
ואני מקווה שהוא יתאקלם במהירות.

01:35:20,23
01:35:25,23

VO - Woman Narrator


"I don't let him watch TV because
the images from Tehran are unpleasant.

"אני לא מרשה לו לראות טלוויזיה
"כי התמונות שמשדרים פה מטהרן
לא נעימות בכלל.

01:35:25,24
01:35:28,15

VO - Woman Narrator


"I try not to watch either.

"גם אני משתדלת לא לראות.

01:35:29,00
01:35:33,04

VO - Woman Narrator


"The thought that something
might happen to you is unbearable.

"המחשבה שמשהו, חס וחלילה,
יקרה לך קשה מנשוא.

01:35:33,06
01:35:35,24

VO - Woman Narrator


"The kids miss you, and so do I.

"הילדים מתגעגעים וגם אני.

01:35:36,00
01:35:37,21

VO - Woman Narrator


"Yours, Nili."

"שלך, נילי".

01:35:52,15
01:35:56,11

Reuven Zuk


The families left
and your father and I stayed alone.

המשפחות נסעו
ואני ואבא שלך נשארנו לבד,

01:35:57,02
01:36:03,21

Reuven Zuk


We had many discussions
about what to do, whether to stay...

ושיחות, התלבטויות,
מה עושים, נשארים?

01:36:03,23
01:36:08,00

Reuven Zuk


Should we go home, should we keep on working.

חוזרים לארץ?
ממשיכים לעבוד?

01:36:08,05
01:36:10,03

Reuven Zuk


And...

ו...

01:36:11,09
01:36:16,02

Reuven Zuk


We thought that
there was no reason to leave.

החלטנו ביחד שאנחנו,
בשלב זה,
אין סיבה שלא נמשיך.

01:36:16,05
01:36:20,09

Reuven Zuk


We didn't see the dangers.
We decided to stay and continue working

לא ראינו את הסכנות.
החלטנו שאין סיבה שלא נמשיך לעבוד,

01:36:20,10
01:36:23,24

Reuven Zuk


and get a salary of a few
thousand dollars every month.

ונקבל משכורת בסוף כל חודש,
כמה אלפי דולרים.

01:36:30,12
01:36:35,11

Reuven Zuk


We'd get in the car after a demonstration,
and go check out the results.

היינו נכנסים למכונית
אחרי הפגנה
ומסתובבים באזור
לראות את התוצאות,

01:36:35,14
01:36:38,11

Reuven Zuk


where they burned
and where they didn't.

איפה שרפו,
איפה לא שרפו.

01:36:38,13
01:36:40,09

Reuven Zuk


With no fear.

בלי פחד.

01:36:53,16
01:36:57,06

Nissim Levi


One morning, I went out
with one of the security guards.

בוקר אחד חיים ואני,
אחד מהמאבטחים,

01:36:57,08
01:37:03,15

Nissim Levi


We wore our Persian overcoats
and our Persian sneakers.

קמנו בבוקר,
לבשנו מין מעיל כזה ארוך,
את המעיל הפרסי שלנו,
נעלי ספורט פרסים,

01:37:03,18
01:37:07,14

Nissim Levi


We didn't shave.
We looked Persian.

לא התגלחנו,
נראינו כמו פרסים.

01:37:07,16
01:37:11,21

Nissim Levi


We start walking down the street and I say,

אנחנו מתחילים ללכת ברחוב
ואני אומר לחיים:

01:37:11,22
01:37:16,11

Nissim Levi


"Look, something's wrong.
We are the only people on the street."

משהו לא בסדר.
הוא אומר לי: למה?
אמרתי לו: שים לב,
אנחנו היחידים שהולכים ברחוב.

01:37:16,24
01:37:21,07

Nissim Levi


It was quiet, and that's how
the protests started.

היה שקט,
ככה התחילו ההפגנות.

01:37:21,09
01:37:24,24

Nissim Levi


There was a vacuum
for a minute or two,

היה איזה מין ואקום כזה,
לאיזו דקה או שתיים,

01:37:25,01
01:37:29,20

Nissim Levi


and then we see a group
of 20 students running our way,

ואז אנחנו מסתובבים אחורה
ואנחנו רואים קבוצה של 20 סטודנטים
רצה לכיוון שלנו,

01:37:29,21
01:37:35,21

Nissim Levi


going fast and picking us up
as part of them.

הולכת מהר,
אוספת אותנו,
לוקחת אותנו איתה, כחלק ממנה,

01:37:35,23
01:37:39,24

Nissim Levi


At the next junction
we pick up another group,

מגיעה לצומת נוספת,
אוספת עוד קבוצה,

01:37:40,01
01:37:45,08

Nissim Levi


and he and I become the leaders
of the demonstration.

ואנחנו הופכים להיות מובילים,
הוא ואני, של הפגנה.

01:37:45,10
01:37:48,17

Nissim Levi


I tell him,
"Listen, we're in trouble."

ואני אומר לו:
חיים, אנחנו בצרה.

01:37:48,20
01:37:55,22

crowd shouting in Persian


<i>Long live Khomeini,</i>
<i>Leader of the free</i>

<i>יחי חומייני,</i>
<i>מנהיג החופשיים.</i>

01:37:56,00
01:37:59,17

Nissim Levi


Don't forget, we were
flower children of the 60's,

ואל תשכח, אנחנו נוער הפרחים,
שנות השישים,

01:37:59,18
01:38:03,12

Nissim Levi


Che Guevara, Led Zeppelin, The Rolling Stones,

צ'ה גווארה, לד זפלין,
האבנים המתגלגלות

01:38:03,14
01:38:05,13

Nissim Levi


all that stuff...

כל הדברים האלה, אנחנו...

01:38:06,05
01:38:12,11

Nissim Levi


It was part of us,
inspite of all our patriotism.

זה משהו שהוא היה בתוכנו,
עם כל הפטריוטיות שלנו וכל זה,

01:38:13,00
01:38:17,18

Nissim Levi


And suddenly you see people
who are willing to go all the way.

ופתאום אתה רואה את זה,
אתה רואה אנשים,
שמע, אנשים מוכנים לעשות הרבה.

01:38:17,20
01:38:24,04

Nissim Levi


I admire them,
but on the other hand, I'm opposed to them.

אני מעריץ אותם.
מצד אחד, אני מעריץ אותם.
ומצד שני, אני מפר
את כל הדבר הזה. אני אנטי.

01:38:30,21
01:38:36,19

Nissim Levi


Then we see the army forces
moving towards us.

ואז אנחנו מגלים את הכוחות הצבאיים
מתחילים לנוע מולנו.

01:38:36,21
01:38:40,23

Nissim Levi


Just as we manage to pull back,

ברגע שאנחנו מצליחים
למשוך את עצמנו אחורה...

01:38:42,23
01:38:45,09

Nissim Levi


they open fire.

נפתחת אש,

01:38:45,14
01:38:47,06

Nissim Levi


And what fire.

אבל מה זה אש.

01:38:56,06
01:39:01,06

Nissim Levi


The street fills with people
lifting bodies

השורות מתמלאות באנשים.
הם מרימים את הגוויות

01:39:01,08
01:39:04,17

Nissim Levi


running forward with them
into the gunfire,

ורצים איתן קדימה, לתוך האש. רצים.

01:39:04,19
01:39:08,02

Nissim Levi


and it wasn't just one or two dead.

ואני לא מדבר איתכם
על הרוג או שניים.

01:39:20,15
01:39:26,02

Nissim Levi


I remember that we
looked at each other and thought

אני זוכר שחיים ואני
ככה הסתכלנו אחד על השני
ואמרנו לעצמנו,

01:39:26,05
01:39:30,14

Nissim Levi


if they are willing to run
like that into the gunfire,

וואלה, אם הם מוכנים
לרוץ ככה מול האש,

01:39:30,22
01:39:34,00

Nissim Levi


no force in the world can stop them.

אין כוח בעולם
שיכול לעצור אותם.

01:39:55,08
01:39:59,13

VO - man Narrator


"although I hope that somehow
things will sort themselves out.

"למרות שאני עדיין מקווה
שהדברים איכשהו יסתדרו כאן.

01:39:59,24
01:40:02,05

VO - man Narrator

"We can't go to work every day,

"לעבודה לא כל יום
אפשר ללכת

01:40:02,06
01:40:06,14

VO - man Narrator


"and I'm getting ready
in case we have to leave.

"ואני מנסה לסגור פה עניינים
למקרה שבכל זאת נצטרך לעזוב.

01:40:06,15
01:40:12,03

VO - man Narrator


"Yesterday I paid the maid and she declared
she has no more claims from us.

"אתמול שילמתי לעוזרת
והחתמתי אותה על מסמך
"לפיו אין לה מאיתנו יותר תביעות.

01:40:12,20
01:40:17,16

VO - man Narrator


"Curfew will start soon and so will
the demonstrators' shouting from the rooftops.

"תכף יתחיל העוצר ונשמע
את הקריאות של המפגינים מהגגות.

01:40:17,17
01:40:21,15

VO - man Narrator


"If I understood what they
were shouting, I'd tell you.

"אם הייתי מבין מה הם צועקים,
הייתי מספר לך.

01:40:21,22
01:40:24,07

VO - man Narrator


"Kiss Roy and Dan for me.

"תמסרי נשיקות לרועי ולדן.

01:40:24,15
01:40:26,20

VO - man Narrator


"Yours, Avi."

"שלך, אבי".

01:40:35,19
01:40:40,12

Eliezer "Geizi" Tzafrir


On January 16th, 1979, I was on the road.

ב-16 בינואר
הייתי בנסיעה בכביש,

01:40:40,14
01:40:47,17

Eliezer "Geizi" Tzafrir


Suddenly all the cars turned on their lights
and honked and people started dancing.

פתאום כל המכוניות
הדליקו אורות וצפרו
ואנשים עמדו ורקדו ברחובות:

01:40:47,18
01:40:51,15

Eliezer "Geizi" Tzafrir


"Shah raft".
The Shah is gone.

שאה ראפט.
השאה הלך.

01:40:52,10
01:40:55,18

Eliezer "Geizi" Tzafrir

And I got such a headache.

ופתאום קיבלתי כאב ראש.

01:40:56,13
01:40:59,19

crowd shouting in Persian


<i>The army is our brother,</i>
<i>Khomeini is our leader</i>

<i>הצבא הוא אחינו,</i>
<i>חומייני הוא המנהיג שלנו</i>

01:40:59,19
01:41:03,04

crowd shouting in Persian


<i>The army is our brother,</i>
<i>Khomeini is our leader</i>

<i>הצבא הוא אחינו,</i>
<i>חומייני הוא המנהיג שלנו</i>

01:41:03,15
01:41:08,00

crowd shouting in Persian


<i>Long live our army, our brother.</i>

<i>יחי אחינו החיילים</i>

01:41:08,09
01:41:11,23

crowd shouting in Persian


<i>After the Shah it's America's turn</i>

לאחר השאה
תורה של אמריקה

01:41:11,23
01:41:15,09

crowd shouting in Persian


<i>After the Shah it's America's turn</i>

לאחר השאה
תורה של אמריקה

01:41:15,11
01:41:20,10

crowd shouting in Persian


<i>The Shah fled</i>

<i>השאה ברח</i>

01:41:26,08
01:41:31,23

crowd shouting in Persian


<i>The escape of the Shah</i>
<i>is only the beginning.</i>

<i>השאה הבוגד ברח,</i>
<i>וזו רק ההתחלה</i>

01:41:32,01
01:41:39,09

crowd shouting in Persian


<i>Khomeini, Khomeini, we are expecting you</i>

<i>חומייני, חומייני, אנו מצפים לך</i>

01:41:40,00
01:41:42,22

crowd shouting in Persian


<i>Khomeini, Khomeini, we are expecting you</i>

<i>חומייני, חומייני, אנו מצפים לך</i>

01:41:48,23
01:41:54,07

Nissim Levi


We all knew, felt, realized
and saw the picture.

כולנו ידענו, הרגשנו,
הבנו, ראינו את התמונה

01:41:54,15
01:42:02,00

Nissim Levi


We knew that we had nothing to do there
and didn't understand why we're still there.

ואנחנו מבינים את זה,
שזהו, שאין לנו מה לעשות שם
ואנחנו לא מבינים
מה אנחנו עושים שם.

01:42:02,02
01:42:04,12

Nachik Navot


Why did I keep the embassy staff?

למה השארתי את אנשי השגרירות?

01:42:04,14
01:42:10,17

Nachik Navot


First of all, it was a small team
and as opposed to business groups,

קודם כול, זה צוות מצומצם
שהייתה לנו אחריות עליו.
אני חשבתי... תראה,
חברה... עסק כלכלי.

01:42:10,20
01:42:14,23

Nachik Navot


this team was Israel's political status in Iran.

הצוות הזה זה המעמד המדיני
של ישראל באיראן.

01:42:15,01
01:42:17,08

Nachik Navot


How can you compare the two?

איך אפשר לשקול אחד מול השני?

01:42:17,09
01:42:22,06

Nachik Navot


It meant continuing relations
with a country as important as Iran.

זה המשך יכולתנו לקיים קשרים
עם מדינה כל כך חשובה כמו איראן.

01:42:22,11
01:42:25,02

Nachik Navot


I didn't give it that much thought,

אני לא חושב
שהעמקתי עד כדי כך בחשיבה,

01:42:25,04
01:42:29,10

Nachik Navot


but for God's sake,
if we have to sacrifice them, so be it.

אבל, לכל הרוחות, אם צריך
להקריב אותם, צריך להקריב אותם.

01:42:36,22
01:42:40,12

Eliezer "Geizi" Tzafrir


I was invited to a meeting
with Prime Minister Bakhtiar

הוזמנתי לפגישה עם ראש הממשלה,
שאפור בחטיאר,

01:42:40,14
01:42:45,12

Eliezer "Geizi" Tzafrir


I told him, "Sir, I am responsible
for the safety of the Israelis here.

ואמרתי לו: אדוני, אני ממונה
על ביטחונם של הישראלים פה.

01:42:45,14
01:42:54,07

Eliezer "Geizi" Tzafrir


"Tell me if we can count on government
protection in case of an emergency".

תגיד לי אם אנחנו יכולים
לקבל הגנה של השלטונות
במקרה חירום.

01:42:54,09
01:42:58,22

Eliezer "Geizi" Tzafrir


He said, "Don't worry,
we have everything under control.

אז הוא אמר לי:
הכול יהיה בסדר.
אל תדאג, אל תדאג.
אנחנו שולטים במצב.

01:42:59,00
01:43:03,22

Eliezer "Geizi" Tzafrir


"If you could only
do something about Khomeini."

רק אם הייתם יכולים
לעשות משהו עם חומייני...

01:43:04,14
01:43:08,18

Eliezer "Geizi" Tzafrir


You understand what that means.
It's called targeted killing.

אתם מבינים מה זה.
סיכול ממוקד קוראים לזה.

01:43:14,15
01:43:17,23

B. General Itshak Segev


Israel couldn't afford to act alone,

ישראל לא הייתה יכולה
להרשות לעצמה לעשות דברים לבד

01:43:18,00
01:43:25,08

B. General Itshak Segev

once Carter met with French President,
Giscard d'Estaing, and the German Chancellor

כאשר קרטר בעצמו
קרא לנשיא צרפת ז'יסקר ד'אסטן
ולקנצלר של גרמניה לפגישה. שלושתם.

01:43:25,10
01:43:32,02

B. General Itshak Segev


and they decided that since Khomeini
showed no signs of Communism,

והם החליטו שמאחר ואצל חומייני
אין סימנים של קומוניזם

01:43:32,05
01:43:37,24

B. General Itshak Segev


only signs of religiousness, he was no threat
to the West. They made him legitimate.

אלא רק סימנים של דתיות,
הוא לא יהווה סכנה למערב. זאת אומרת, הם נתנו לגיטימציה.

01:43:43,05
01:43:49,16

Man (Khomeini) talking in French


<i>I thank the French people</i>
<i>and the French government</i>

<i>אני מודה</i>
<i>לעם הצרפתי</i>
<i>ולממשלת צרפת</i>

01:43:49,24
01:43:55,06

Man (Khomeini) talking in French


<i>that took security measures</i>
<i>on my behalf</i>

<i>אשר נקטה למעני</i>
<i>אמצעי ביטחון</i>

01:43:55,08
01:43:58,13

Man (Khomeini) talking in French


<i>and allowed me free expression</i>
<i>in the media.</i>

<i>ואפשרה לי להתבטא</i>
<i>באמצעי התקשורת.</i>

01:43:59,06
01:44:03,05

B. General Itshak Segev


On February 1st, Khomeini landed.

ב-1 בפברואר נוחת חומייני.

01:44:03,06
01:44:06,08

B. General Itshak Segev


The Iranian generals,
Khosadat and Rabi, told me

הגנרלים האיראנים,
חוסורדאד ורביע, סיפרו לי

01:44:06,09
01:44:09,16

B. General Itshak Segev


that once the plane landed,
they would take control of it,

שברגע שהמטוס ינחת
הם ישתלטו עליו,

01:44:09,18
01:44:14,07

B. General Itshak Segev


kill the revolutionaries,
let the journalists film the execution,

יהרגו את כל המהפכנים,
יגידו לעיתונאים לצלם

01:44:14,09
01:44:17,04

B. General Itshak Segev


and then fly back to France.

ולהמריא בחזרה בג'מבו
של אייר פראנס בחזרה לצרפת.

01:44:17,06
01:44:19,11

B. General Itshak Segev


I said, I'll go and see.

אמרתי, אני אלך לראות.

01:44:25,24
01:44:30,17

B. General Itshak Segev


I stood with Geizi at the Shahyad.
The plane lands and a helicopter arrives,

ואני עומד עם גייזי שם, ב'שאהיאד'.
המטוס נוחת ומגיע מסוק.

01:44:30,19
01:44:34,02

B. General Itshak Segev


and I think,
they're really going to kill him.

ואמרתי: וואלה, הם עושים באמת
את התוכנית.

01:44:43,24
01:44:47,11

B. General Itshak Segev

But actually, Rabi himself
went to the airport

אחר כך הסתבר לי
שרביע בעצמו הגיע לשדה

01:44:47,14
01:44:56,02

B. General Itshak Segev


and said: "Ayatollah Khomeini, I know you wish
to start your visit at the revolutionaries' cemetery,

ואמר לו: אייתוללה חומייני, אני יודע
שאתה רוצה להתחיל את הביקור שלך
בבית העלמין של הנספים
למען המהפכה

01:44:56,09
01:44:59,20

B. General Itshak Segev


"and I know that the
streets are jammed

ואני יודע שהרחובות פקוקים
במיליונים של אנשים,

01:44:59,21
01:45:02,23

B. General Itshak Segev


"so I came by helicopter to take
you to the cemetery."

אז באתי עם מסוק
לקחת אותך ישר לבית העלמין.

01:45:03,00
01:45:07,08

B. General Itshak Segev


Slight change of plan...
Instead of killing him,

זאת אומרת שהיה שינוי קל, במקום להשתלט על המטוס
או להרוג אותו

01:45:07,11
01:45:09,20

B. General Itshak Segev


the general decided to try to save his own life.

הוא החליט לנסות
להציל את חייו.

01:45:09,21
01:45:17,19

crowd shouting in Persian


<i>Allah is great</i>

<i>אללה אכבר.</i>

01:45:17,20
01:45:25,05

Prof. David Menashri


The liberal left-wing movements
thought that they could use Ayatollah Khomeini

התנועות הליברליות
ותנועות השמאל
והתנועות האחרות
חשבו שהן עכשיו מנצלות
את אייתוללה חומייני,

01:45:25,06
01:45:30,18

Prof. David Menashri


recruiting him to their cause,
to lead the revolutionary movement

מביאות אותו,
מגייסות אותו לטובתן
כדי להנהיג את התנועה המהפכנית,

01:45:30,19
01:45:33,04

Prof. David Menashri


and then he would go
to the mosque.

ולאחר מכן הוא ילך למסגד.

01:45:42,18
01:45:47,06

Prof. David Menashri


But he managed to fool them all,
and made them follow him.

אבל הוא הצליח להונות
את החבר'ה האלה,
והם הלכו יחד איתו,

01:45:47,09
01:45:53,10

Prof. David Menashri


The inner unity in the revolutionary process,
where people don't do as they please

ולכידות השורות בתהליך מהפכני,
שלא כל אחד עושה
מה שמתחשק לו,

01:45:53,11
01:45:58,23

Prof. David Menashri


in a delicate situation of one million demonstrators
against half a million soldiers

במצב רגיש כזה,
של מיליון מפגינים
מול חצי מיליון אנשי צבא,

01:45:59,01
01:46:04,10

Prof. David Menashri


is an enormous ability of a leader,
which brought him to the promised land.

זאת יכולת כבירה של מנהיג
שהביאה אותו
אל הארץ המובטחת.

01:46:04,12
01:46:08,07

crowd shouting in Persian


<i>The Qur'an's bloody flag</i>
<i>is in the hand of the martyrs,</i>

<i>הדגל המוכתם מדם של הקוראן,</i>
<i>נישא על ידי הקדושים הגיבורים</i>

01:46:08,08
01:46:14,02

crowd shouting in Persian


<i>As long as the martyrs' blood is bubbling</i>
<i>the Ashura will be heard</i>

<i>כל עוד דם הקדושים מבעבע,</i>
<i>קול העשורא יישמע.</i>

01:46:14,04
01:46:17,23

crowd shouting in Persian


<i>Islam's uniqueness is Jihad.</i>

<i>ייחודו של האיסלאם, הוא בג'יהאד</i>

01:46:18,02
01:46:23,09

crowd shouting in Persian


<i>Whoever does not acknowledge that</i>
<i>will corrupt our Iran</i>

<i>מי שלא יכיר בכך, ישחית את איראן שלנו</i>

01:46:23,11
01:46:30,19

crowd shouting in Persian


<i>As long as the martyrs' blood is bubbling</i>
<i>we support each other</i>

<i>כל עוד דם הקדושים מבעבע,</i>
<i>אנו ערבים זה לזו.</i>

01:46:45,09
01:46:47,23

B. General Itshak Segev


The regime collapsed in one day.

השלטון נפל ביום אחד.

01:46:48,02
01:46:52,11

B. General Itshak Segev

From that moment on
we realized all we need is to survive.

מאותו רגע הבנו
שכל מה שאנחנו צריכים זה להישרד.

01:46:52,12
01:46:57,10

B. General Itshak Segev


We were 30 people.
We changed our location 5 times.

היינו שלושים.
חמש פעמים עברנו דירות.

01:46:59,07
01:47:04,03

B. General Itshak Segev


The revoultion was broadcasted live on TV.

הטלוויזיה משדרת את המהפכה
בשידור ישיר,

01:47:04,07
01:47:09,00

B. General Itshak Segev


and I see that all the Generals,
my friends, 80 of them,

כל דבר אתה רואה בטלוויזיה.
ואני רואה שכל הגנרלים,
החברים שלי, אחד לאחד,
שמונים חברים,

01:47:09,01
01:47:13,03

B. General Itshak Segev


one by one they sat on a chair,
and were shot in the head.

כל אחד בא, שמו כיסא,
אמרו לו: שב.
ירו לו בראש.

01:47:17,03
01:47:20,15

B. General Itshak Segev


Our safe house was located

דירת המסתור שלנו
הייתה ממוקמת

01:47:20,17
01:47:25,13

David Nachshol


one street away from the
Revolutionary Guard headquarters.

ברחוב אחד ליד אחד המטות
של משמרות המהפכה.

01:47:25,21
01:47:31,06

David Nachshol


Whenever someone put a cup in the sink
and moved it a bit, we all jumped.

כשמישהו שם על הכיור כוס
והזיז אותה טיפה,
זה כבר הקפיץ אותך.

01:47:31,08
01:47:36,07

David Nachshol


Outside people were shooting like mad
in every direction.

בחוץ אנשים מסתובבים,
יורים לכל עבר,
בלי להבחין, בלי שום דבר.

01:47:47,15
01:47:51,09

David Nachshol


On the street we saw graffiti that said,

ואתה רואה גרפיטי
ובגרפיטי היה כתוב

01:47:51,16
01:47:54,14

David Nachshol


"Do not touch the Jews,

"ביהודים לא לנגוע,

01:47:54,17
01:47:57,15

David Nachshol


"do not harm them,

לא להרע להם,

01:47:57,18
01:48:01,15

David Nachshol


"but any Israeli you see - kill him."

"ולעומת זה,
כל ישראלי שאתם פוגשים,
"להרוג אותו".

01:48:08,16
01:48:15,13

B. General Itshak Segev


One day, Geizi tells me: "Listen Segev,
there are no more vegetables."

באחד הימים אומר לי גייזי:
תשמע, שגב, זה לא נעים לי,
נגמרו הירקות. אין ירקות.

01:48:15,16
01:48:18,12

B. General Itshak Segev


So I go to buy vegetables
in the Bazaar.

אני הולך ל...
איפה קונים ירקות? בבזאר.

01:48:23,20
01:48:28,04

B. General Itshak Segev


The local currency was worthless.

המטבע פוחת באיזה
פי עשר.

01:48:28,21
01:48:32,19

B. General Itshak Segev


Our pockets were full of money
we had nothing to do with.

היו לנו כיסים מלאים כסף
שלא ידענו מה לעשות איתו,

01:48:32,20
01:48:36,15

B. General Itshak Segev


So I told him "two crates of tomatoes,
two crates of cucumbers"

אז אמרתי לו: עגבניות, שני ארגזים,
מלפפון... הכול שני ארגזים.

01:48:36,16
01:48:40,08

B. General Itshak Segev


and then he says a price
and I give him the money.

ואז הוא אומר מחיר,
ואני לוקח כסף ונותן לו.

01:48:40,09
01:48:45,06

B. General Itshak Segev


He looks at me and says
"You are not Persian, where are you from?"

אז הוא מסתכל עליי ואומר:
אתה לא פרסי.
תגיד מי אתה.

01:48:45,07
01:48:50,12

B. General Itshak Segev


I said "I am from a secret country,
I can't tell anyone."

אז אמרתי לו:
תשמע, אני מארץ מאוד סודית,
אני לא יכול להגיד את זה לכל אחד.

01:48:51,11
01:48:55,05

B. General Itshak Segev


"I will tell your commander tomorrow."

יבוא מחר המפקד שלך
או מישהו, אני אגיד לו.

01:48:55,08
01:49:00,19

B. General Itshak Segev


The door opens, a Persian man comes out
with a Kalashnikov rifle

נפתחת הדלת, יוצא פרסי
עם קלצ'ניקוב ובנדולרה,

01:49:00,21
01:49:07,06

B. General Itshak Segev


and says: "I am the commander and I
want to know where you're from."

אומר: אני המפקד. אני רוצה
באמת לדעת מאיזו ארץ אתה.

01:49:07,11
01:49:09,10

B. General Itshak Segev


It was practically hopless.

זה היה כמעט אבוד.

01:49:09,11
01:49:15,11

B. General Itshak Segev


I thought I would walk 20 metres away
and maybe manage to run.

אמרתי, אני אלך, אתה יודע,
עוד איזה עשרים מטר אגיד לו...
אולי אני אצליח לברוח, צנחן.

01:49:15,13
01:49:22,02

B. General Itshak Segev


We are surrounded by stalls
and you can't run away. My heart is racing.

הולכים, הכול שולחנות של בזאר,
אי אפשר.
הדם פה רץ, בווריד הזה,
הלוך חזור,

01:49:22,06
01:49:24,23

B. General Itshak Segev


Then I think of a survival idea

ואז בא רעיון הישרדותי,

01:49:24,24
01:49:30,19

B. General Itshak Segev


and I say, "I can't tell your people,
but I am the PLO commander in Tehran."

אמרתי לו: תשמע,
אני לא יכול להגיד לאנשים שלך,
אבל אני המפקד
של אש"ף בטהרן.

01:49:31,02
01:49:35,15

B. General Itshak Segev


And believe it or not,
he took me to his people,

ותאמינו או לא, הוא לקח אותי
בחזרה לאנשים שלו,
כמו מרדכי ואסתר,

01:49:35,16
01:49:40,04

B. General Itshak Segev


and said "This man is a dear friend of the revolution.
Give him fruit and vegetables for free."

אמר: זה האיש, יקיר המהפכה,
לתת לו ירקות ופירות בחינם.

01:49:45,15
01:49:49,23

News Anchor


<i>Last night in the mass attack</i>
<i>on the Israeli embassy in Iran,</i>

<i>אמש נודע כי בהתפרצות ההמונים</i>
<i>אל שגרירות ישראל באיראן</i>

01:49:50,01
01:49:53,23

News Anchor


<i>personal property of many</i>
<i>employees was looted...</i>

<i>נשדד רכושם האישי של רבים</i>
<i>מעובדי הנציגות הישראלית בטהרן</i>
<i>ועובדי אל על שם.</i>

01:49:57,20
01:50:03,01

VO - Dir. Dan Shadur


My father returns to Israel on one
of the last flights from Tehran.

אבא שלי חוזר לארץ באחת מטיסות אל על
האחרונות שיוצאות מטהרן.

01:50:03,03
01:50:08,23

VO - Dir. Dan Shadur


Together in Israel, we watch the Israeli embassy
being handed to Yasser Arafat.

ביחד בישראל אנחנו רואים
איך השגרירות הישראלית
נמסרת ליאסר ערפאת.

01:50:09,00
01:50:11,18

VO - Dir. Dan Shadur


The Israelis who are trapped in Tehran

יתר הישראלים הלכודים בעיר

01:50:11,20
01:50:17,04

VO - Dir. Dan Shadur


are forced to hide for eight more days,
before the Americans rescue them.

נאלצים להמתין שמונה ימים במסתור
לפני שנסגרת עסקה עם האמריקאים
לחלץ אותם משם.

01:50:18,16
01:50:24,07

VO - Dir. Dan Shadur


On February 18th, 1979,
they arrive at the airport.

ב-18 בפברואר 1979
הם מגיעים לשדה התעופה.

01:50:37,15
01:50:40,10

David Nachshol


We get permission to take off.

אתה מקבל אישור המראה.

01:50:46,00
01:50:51,10

David Nachshol


The plane is dead silent. No one makes a sound.
No one moves in their seat.

יש כזה שקט במטוס,
אף אחד לא מצייץ,
לא זז על הכיסא. כלום.

01:50:58,08
01:51:03,11

David Nachshol


As soon as the pilot said
we reached Turkish airspace

ואיך שהטייס אומר
שהגענו ל... עברנו,
הגענו כבר לשטח הטורקי,

01:51:03,13
01:51:06,02

David Nachshol


the plane almost dropped

אתה יודע, כמעט המטוס נפל.

01:51:06,11
01:51:09,09

David Nachshol


with all the jumping and happiness.

מרוב הקפיצות והשמחה.

01:51:09,11
01:51:16,22

David Nachshol


Then the flight attendants
handed out champagne. It was a great party.

ואז התחילו הדיילות
לחלק שתייה, שמפניה,
חגיגה שלמה.

01:51:25,10
01:51:27,24

Dir. Dan Shadur


So that's how the Israelis left Tehran?

אז ככה הישראלים יוצאים מטהרן?
-ככה.

01:51:28,01
01:51:30,18

David Nachshol


Under American patronage.

תחת חסות אמריקאית.

01:51:31,24
01:51:35,19

David Nachshol


I don't want to say humiliated.

לא רוצה להגיד מושפלים,
לא רוצה להגיד מושפלים.

01:51:37,06
01:51:41,19

David Nachshol


The only thing that bothered us
was that we left under American patronage.

הדבר היחידי שהפריע,
שלא יצאנו לבד
ויצאנו דרך חסות אמריקאית,

01:51:41,20
01:51:45,10

David Nachshol


But we had no choice.
They give us patronage to this day.

אבל לא הייתה ברירה,
הם נותנים לנו חסות
עד הרגע הזה.

01:51:55,22
01:52:01,17

VO - Dir. Dan Shadur


Our belongings from Iran
arrive at our new home in Tel Aviv.

לבית החדש שלנו,
בפרברי תל אביב,
מגיעים כל החפצים שלנו מאיראן.

01:52:02,10
01:52:07,23

VO - Dir. Dan Shadur


A General Electric refrigerator, a few
carpets, and a brand new color TV.

מקרר של ג'נרל אלקטריק,
כמה שטיחים
וטלוויזיה צבעונית חדשה.

01:52:08,19
01:52:14,01

VO - Dir. Dan Shadur


Shortly after, my father collapses
and dies during a basketball game.

זמן קצר לאחר מכן
אבא שלי מתמוטט ומת
במהלך משחק כדורסל.

01:52:14,16
01:52:19,18

VO - Dir. Dan Shadur


15 years later my mother dies of cancer.

15 שנה מאוחר יותר
גם אימא שלי נפטרה, מסרטן.

01:52:22,14
01:52:28,04

VO - Dir. Dan Shadur


Some of our friends from Tehran moved on
to do business in Africa or Central America.

חלק מהאנשים שהקיפו אותנו בטהרן
המשיכו לנסות את מזלם
באפריקה ומרכז אמריקה.

01:52:28,05
01:52:33,00

VO - Dir. Dan Shadur


Israel continued to make ties
with dictators in the Middle East.

מדינת ישראל
המשיכה לכרות בריתות ארעיות
עם דיקטטורים
במזרח התיכון.

01:52:33,01
01:52:38,21

VO - Dir. Dan Shadur


Arm dealers from Israel, Europe and U.S
continued to sell to any buyer,

סוחרי הנשק הישראלים,
האמריקאים והאירופאים
המשיכו להציע את מרכולתם
לכל מי שרצה,

01:52:38,23
01:52:43,14

VO - Dir. Dan Shadur


even to the new regime in Iran, which turned out
to be at least as brutal as before.

אפילו למשטר החדש בטהרן
שהתגלה כרודני לפחות כמו קודמו.

01:52:46,06
01:52:50,22

VO - Dir. Dan Shadur


Over the years, my brother and I
lost contact with our friends in Tehran.

לאורך השנים הקשרים שלי ושל אחיי
עם החברים מטהרן נותקו,

01:52:50,24
01:52:54,18

VO - Dir. Dan Shadur


But I know they still meet up every year,

אבל אני יודע שהם עדיין נפגשים
כמה פעמים בשנה,

01:52:54,19
01:52:59,21

VO - Dir. Dan Shadur


recalling the 'good old days'
with the fancy houses, and the big businesses

מעלים זיכרונות מהימים היפים
עם המכוניות, הבתים המרווחים
והעסקים הגדולים

01:52:59,22
01:53:05,01

VO - Dir. Dan Shadur


we all had in Iran
before the revolution.

שעשינו כולנו
באיראן שלפני המהפכה. 

© 2019 Journeyman Pictures
Journeyman Pictures Ltd. 4-6 High Street, Thames Ditton, Surrey, KT7 0RY, United Kingdom
Email: info@journeyman.tv

This site uses cookies. By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more info see our Cookies Policy